22 października BAH zawarł porozumienie ze spółką Jaguar Land Rover Limited – podał IBRM Samar. Dotyczy ono spłaty zadłużenia wobec brytyjsko-chińskiego koncernu. Kwota, o której mowa została określona w dokumentach i wynosi 33,8 mln euro. Nie zawiera jednak odsetek. Całość ma zostać uregulowana w ratach do 30 czerwca 2026 roku. W umowie uzgodniono, że stopa odsetek za opóźnienie w spłacie zadłużenia wyniesie 4 proc. rocznie. W porozumieniu określono również warunki jakie muszą zostać spełnione. Chodzi dokładniej o zabezpieczenie w postać m.in. zastawów zwykłych i rejestrowanych na akcjach i udziałach należących do BAH i BAP (British Automotive Polska – spółka zależna), hipoteki na nieruchomościach należących do spółek z grupy kapitałowej, zastawu rachunków bankowych z grupy kapitałowej oraz zastawu samochodów. Przystano na to podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BAH. Łącznie zabezpieczenia opiewają na kwotę 67,5 mln euro.

Czytaj więcej

Nowy Range Rover: Król jest jeden

Główny akcjonariusz BAH – Książek Holding (KH) – zobowiązała się do wsparcia finansowego (a dokładniej pożyczki czy podwyższenia kapitału zakładowego) na rzecz spłaty zadłużenia wobec JLR. Po podpisaniu porozumienia KH dokonał przelewu na 10 mln zł. Drugie tyle ma zostać przekazane pod warunkiem, że na dzień 31 grudnia 2023 roku obowiązywać będą umowy dealerskie i serwisowe zawarte z firmą Inchcape JLR Polska. Ma to być „na zasadniczych warunkach takich samych, jak obowiązujące w dniu 30 czerwca 2021 roku, zaś umowy dilerskie i serwisowe, które w dniu zawarcia porozumienia były wypowiedziane, zostaną zastąpione nowymi umowami” – podał Samar. BAH jest obecnie tylko dealerem marek Jaguar i Land Rover, posiadając salony w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Prowadzą one działalność na mocy zawartych 1 grudnia 2020 r. umów dealerskich i serwisowych z nowym importerem. W pierwszym półroczu 2021 roku grupa kapitałowa BAH wypracowała 161,1 mln złotych przychodu (3,9 mln zł zysku). Jest to mniejsza wartość niż rok wcześniej (218,1 mln zł).