Wśród państw Grupy Wyszehradzkiej to właśnie w Polsce są najtańsze samochody używane. Jednak w stosunku do 2021 roku zmalała różnica pomiędzy naszym krajem a Węgrami. Podobnie jak w ubiegłym roku najdroższe auta używane są w Czechach i na Słowacji – wynika z raportu AAA Auto. Dokonane analizy danych dotyczących sprzedaży samochodów używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w grudniu 2022 roku mediana ceny wynosiła 30 900 złotych. W tym samym okresie mediana auta z drugiej ręki na Węgrzech wynosiła 31 080 zł, na Słowacji 38 540, a najwięcej w Czechach – 40 000 zł. – W Polsce i na Węgrzech samochody używane są dużo tańsze, niż na Słowacji i w Czechach. Różnica mediany cen pomiędzy Polską a Czechami wynosi aż 30 procent. Spowodowane to jest przede wszystkim medianami wieku i przebiegu aut, które w Czechach są niższe niż w Polsce, ale także większą siłą nabywczą społeczeństwa – powiedziała Karolína Topolová, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto.

Czytaj więcej

Najchętniej kupujemy używane auta do 30 tys. zł

Dla porównania w grudniu 2021 roku było to 23 900 zł dla Polski, 28 470 zł dla Węgrzech, 32 400 zł dla Czech oraz 31 710 zł dla Słowacji. – Średnia siła nabywcza przypadająca na Polaka wyniosła w 2022 roku 9254 euro, podczas gdy średnia dla Europy wynosiła 16 344 euro. Czech miał przeciętną siłę nabywczą 12.970 euro, czyli o 3700 euro wyższą niż Polak – dodał Karolína Topolová. Zgodnie z raportem w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w grudniu 2022 roku w Polsce oferowano 169 383 aut z drugiej ręki, co oznacza spadek w stosunku do listopada ub.r. o 25 128 samochodów. Odnotowano też wzrost mediany ceny o 1000 zł w stosunku do listopada 2022 roku i wyniosła 30 900 zł.

Czytaj więcej

Mercedes GLC: Sequel, który musi się udać