Stan pojazdów w Polsce pozostawia nadal wiele do życzenia. Według danych pochodzących z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców na koniec 2021 roku w Polsce realnie zarejestrowanych było 19,349 miliona samochodów osobowych (26 098 miliona wszystkich aut łącznie z tymi potencjalnie niewyrejestrowanymi). W ciągu roku park powiększył się o ponad 0,5 miliona aut. To rezultat dodatniego bilansu pomiędzy napływem i odpływem aut na przestrzeni ostatniego roku.

Czytaj więcej

Auta zdrożały o 24 proc. Ceny samochodów rosną szybciej niż inflacja

Na dodatni wynik bilansu wpłynęło 850 tysięcy pierwszych rejestracji aut pochodzących z importu oraz 450 tysięcy rejestracji nowych pojazdów. Łącznie dało to ponad 1,3 miliona pierwszych rejestracji – podaje IBRM Samar. Instytut podaje jednocześnie, że w tym samym okresie wyrejestrowano 550 tysięcy aut, a kolejne 190 tysięcy uznano w CEPiK za tak zwane „martwe dusze”. Oznacza to, że są to pojazdy, które z dużym prawdopodobieństwem zakończyły swój „żywot” ale ich właściciele nie dopełnili formalności związanych z wyrejestrowaniem.

W efekcie polski rynek nadal jest nasycany autami, które są coraz starsze. Na koniec 2021 roku średni wiek wyniósł 15,5 roku, co jest najwyższym wynikiem w historii. IBRM Samar analizując tendencję z początku 2022 roku, prognozuje, że średnia wieku będzie jeszcze większa na koniec bieżącego roku. Kolejnym niepokojącym trendem jest nasycenie rynku. Na koniec 2021 roku pokonana została bariera 500 aut przypadających na 1 000 mieszkańców.

Czytaj więcej

Ulubione auto kobiety - szary hatchback z silnikiem benzynowym