Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice. Sześć firm zdecydowało się przystąpić do przetargu, na którego wykonanie ma zostać przeznaczone 26 568 000 zł. Zadaniem wykonawcy będzie poszukiwanie optymalnego przebiegu drogi ekspresowej pomiędzy autostradą A4 a funkcjonującą już za Myślenicami trasą S7. Początek drogi przewidziano między węzłami Kraków Południe a Kraków Bieżanów, jednak projektant będzie mógł zaproponować go też w innym miejscu. GDDKiA dopuszcza poszukiwanie wariantów bardziej na zachód lub na wschód, o ile takie rozwiązanie będzie korzystne i racjonalne. Pozostawienie opcji rozpoczęcia trasy w innym miejscu niż odcinek A4 Kraków Południe – Kraków Bieżanów daje też możliwość rozważenia rozwiązań zlokalizowanych poza podstawowym obszarem. Wszystkie warianty muszą uwzględniać połączenie S7 z projektowaną Beskidzką Drogą Integracyjną (S52).

Najtańsza oferta jest za 23,3 mln złotych, najdroższa za niecałe 37 mln zł

Ceny ofert wahają się od 23,3 mln zł (IVIA) do prawie 37 mln zł (Voessing Polska). Pozostałe zainteresowane firm to: Multiconsult Polska (niecałe 28 mln zł), Konsorcjum firm: Sweco Polska, Pracownia Inżynierska Klotoida z ofertą za 29,7 mln zł, Databout (niecałe 32 mln zł) i Konsorcjum firm: MPRB, Mosty Kraków, DTŚ z ofertą za 32,4 mln zł. Głównym, ale nie jedynym kryterium mającym wpływ na wybór oferty, jest cena. Istotnym elementem oceny będzie również punktacja za posiadanie w swoich szeregach specjalistów m.in. z zakresu geologii, hydrogeologii, zoologii czy akustyki. Osoby te będą tworzyły tzw. zespoły środowiskowe, geologiczne oraz zespół ekspertów.

Czytaj więcej

Najbardziej skuteczny fotoradar Europy rejestruje przekroczenie prędkości co 4 min.

Przygotowanie STEŚ będzie wieloletnim procesem. Po 6 latach od podpisania umowy zakończy się uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym czasie będą organizowane spotkania informacyjne dla mieszkańców, którzy będą mogli przedstawić swoje pomysły, sugestie, wątpliwości i uwagi dotyczące nowej drogi. Budowa tego odcinka drogi jest jedną z najbardziej trudnych i budzących duże emocje inwestycji prowadzonych przez GDDKiA.

Czytaj więcej

Już w 2024 roku tymi samochodami nie wjedziesz do Warszawy

Czytaj więcej

Po 65 roku życia możesz stracić prawo jazdy. Nowe przepisy UE już od 2024 r.