Nowy wymóg ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Przeprowadzone badania psychologiczne mają pomóc wykryć ewentualne problemy z koncentracją i nakreślić ogólną kondycję psychologiczną starszych kierowców. Kto nie zaliczy badań lub zakończy je z wynikiem negatywnym, nie będzie mógł przedłużyć ważności swojego prawa jazdy. To efekt prac Komisji Europejskiej nad projektem „wizja zero”, który ma zmniejszyć liczbę wypadków drogowych i redukcję, a finalnie wyeliminowanie ofiar śmiertelnych na drogach. Niemcy w swoich badaniach stwierdzili, że ryzyko wypadków wśród seniorów jest porównywalne z grupą wiekową 18-24 lata.

Czytaj więcej

Najstarszy zawodowy kierowca w Anglii. Ma 90 lat i nadal jeździ ciężarówką

Dalszą wizją KE jest wprowadzenie czegoś w rodzaju kursu odświeżającego dla seniorów powyżej 70. roku życia. Innym pomysłem jest wydawanie seniorom terminowego prawa jazdy np. pięcioletniego. Jego przedłużenie wiązałoby się z szeregiem badań i testów. Eksperci są jeszcze bardziej surowi i uważają że osoby powyżej 75 roku życia powinny przystąpić do badań co roku, natomiast osoby między 65 a 75 rokiem życia co dwa lata.

Czytaj więcej

UE chce wprowadzić system, który ma uniemożliwić używania telefonu podczas jazdy