W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się nowy projekt, który dotyczy noweli ustawy o transporcie drogowym, która pozwoli rozliczyć wykorzystywanie prywatnych np. samochodów elektrycznych do celów służbowych. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale tego roku. Projekt nowelizacji zmieni przepisy o transporcie drogowym, które upoważniają ministra właściwego do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Czytaj więcej

3 tysiące złotych mandatu za jazdę lewym pasem

– Projektowana zmiana ma na celu wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, ale także napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii ­– poinformowano. – Aby obywatele i podmioty mogli korzystać z przepisów prawnych umożliwiającym im zwrot kosztów używania pojazdów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym, napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii konieczne jest dokonanie zmiany delegacji ustawowej, na podstawie której minister właściwy do spraw transportu określi warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu używania pojazdów prywatnych – wskazano w wykazie.

Czytaj więcej

Najszybciej drożeją używane vany. Część kupujących przerabia je na kampery