"Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa” – wynika z przepisów ruchu drogowego. W efekcie kierowca poruszający się drogą z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku powinien możliwie często zajmować prawy pas ruchu. Zmiana na lewy może mieć miejsce wyłącznie podczas manewru wyprzedzania lub w sytuacji, gdy na prawym pasie pojawił się zator drogowy.

Czytaj więcej

Wysokość składki OC uzależniona będzie od liczby wykroczeń. Już od 17 czerwca

Wielu kierowców zapomina jednak o tych podstawowych zasadach. Teraz warto sobie o tym przypomnieć, ponieważ okazuje się, że zgodnie z nowym taryfikatorem może za to grozić wysoki mandat. Biorąc pod uwagę, że ustawodawca nie zdecydował się na sprecyzowanie tego wykroczenia w przepisach, stosowana jest ogólna zasada wynikająca z artykułu 97 Kodeksu wykroczeń, który podnosi kwestię wykraczania przeciwko innym przepisom ustawy Prawo o ruchu drogowym. W efekcie policjanci mogą surowo karać kierowców nie stosujących się do przepisów, a rozpiętość grzywny może wynosić od 20 do nawet 3000 zł. Jest to znacznie więcej niż przed zmianami, kiedy to maksymalna wysokość grzywny za takie wykroczenie wynosiło 500 zł.

Czytaj więcej

W. Bremm von Kleinsorgen, CEO CEE Mercedes: Na poziomie globalnym polski rynek jest silny