Dopłaty do pojazdów elektrycznych dla przedsiębiorców

Choć jeszcze nie wystartowały dopłaty do samochodów osobowych dla odbiorców prywatnych, to w życie prowadzono rozporządzenie dotyczące dopłat dla przedsiębiorców. Tym samy jest szansa, że już niedługo również firmy skorzystają z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Publikacja: 15.02.2020 14:56

Dopłaty do pojazdów elektrycznych dla przedsiębiorców

Foto: moto.rp.pl

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, odnoszące się m.in. do przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Według zapisów w nim zawartych przewiduje się, że maksymalna dopłata w przypadku pojazdu elektrycznego kategorii M1 – pojazdy osobowe do 3,5 tony, z możliwością przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą – wyniesie 30 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, ale nie może być to więcej niż 36 tys. zł dla jednego auta. W Rozporządzeniu określono również dopłaty dla samochodów zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). Dla pojazdów kategorii M1 przyznano dopłatę maksymalną nie większą niż 20 tys. zł, a w przypadku zasilania wodorem jest to nie więcej niż 100 tys. zł.

""

Elektryczny Fiat Ducato.

moto.rp.pl

Podobnie jak dla klientów indywidualnych, również dla przedsiębiorców określono górny limit ceny pojazdu. Dla auta kategorii M1 jest to 125 tys. zł. W to jednak nie zaliczają się auta zasilane paliwem wodorowym. W Rozporządzeniu nie zapomniano również o pojazdach kategorii N1 – pojazdy dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – oraz M2 – pojazdy osobowe z możliwością przewozu więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą) o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton. W tym przypadku górny limit ustalono na 30 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym kwota nie może być większa niż 70 tys. zł. Z kolei dla pojazdów kategorii N1 oraz M2, zasilanych CNG, limity te ustalono na 30 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, ale granica wsparcia finansowego nie może być większa niż 30 tys. zł.

""

VW Caddy CNG.

moto.rp.pl

Kolejne dotacje dotyczą pojazdów kategorii N2 – pojazdy dostawcze lub ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 ton, lecz nieprzekraczającej 12 ton. Dla tego typu aut elektrycznych przewiduje się wsparcie wynoszące maksymalnie 30 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 150 tys. zł. Natomiast w odniesieniu do aut zasilanych gazem CNG będzie to 30 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie więcej niż 35 tys. zł.

""

Elektryczny DAF CF.

moto.rp.pl

W Rozporządzeniu nie zabrakło też wzmianki o pojazdach kategorii N3 – ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Podobnie jak w powyższych kategoriach również tutaj górny limit jest określony na 30 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Różnica polega jednak na tym, że limit finansowy w tym przypadku wynosi 200 tys. zł dla aut w pełni elektrycznych i 100 tys. zł dla pojazdów zasilanych CNG. Rozporządzenie ma dość szeroki zakres. Objęło ono również pojazdy kategorii L – motorowery, motocykle, czterokołowce. Wsparcie w tym przypadku jest w wysokości 30 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 5 tys. zł.

""

Elektryczny Autosan.

moto.rp.pl

Dotacja dla niskoemisyjnych pojazdów dotyczy również transportu zbiorowego. W związku z tym założono, że dla autobusu elektrycznego wsparcie wyniesie 55 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 1,045 mln zł. Z kolei dla trolejbusów jest to 45 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 720 tys. zł na jeden pojazd. Uwzględniono też autobusy zasilane CNG oraz LNG. W pierwszym przypadku określono wsparcie na poziomie 15 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie więcej niż 150 tys. zł na jeden autobus. Z kolei dla LNG jest to 5 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie więcej niż 150 tys. zł na jeden autobus. Dla tego typu pojazdu zasilanego wodorem wsparcie wynosi 55 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 2 mln zł na jeden autobus.

""

Volkswagen e-Crafter.

moto.rp.pl

W Rozporządzeniu zawarto również kwestie związane ze wsparciem dla rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych. Według zapisów, wsparcie do stacji ładowania o normalnej mocy wynosi 25,5 tys. zł, a o dużej mocy wynosi do 150 tys. zł. Nie określono jednak czym tak naprawdę jest moc normalna i duża. Co więcej, jeżeli infrastruktura ma służyć do ładowania środków zbiorowego transportu publicznego, to limit dopłaty wynosi do 240 tys. zł. Istotną informacją jest też fakt, że w przypadku infrastruktury wsparcie nie może przekraczać 50 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku stacji CNG wysokość dopłaty ustalono maksymalnie do 750 tys. zł, LNG do 1,2 mln zł, a wodoru do 3 mln zł.

""

Elektryczna stacja Ekoen.

moto.rp.pl

Wsparcie dla rozbudowy infrastruktury oraz zakupu pojazdów nisko- oraz zeroemisyjnych, które nie stanowią środków publicznego transportu zbiorowego, będzie udzielane od dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej – oczywiście mowa o zakresie, w jakim wsparcie stanowi pomoc publiczną. KE musi określi czy owa pomoc jest zgodna z rynkiem wewnętrznym. Dopiero po tej akceptacji będzie można udzielać wsparcia. Dodatkowo w dniu 20 lutego 2020 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 poz. 183) zgodnie z brzmieniem której wsparcie udzielone ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

CZYTAJ TAKŻE: Dotacje na elektryki bez podatku, ale sporo mniejsze

""

moto.rp.pl

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, odnoszące się m.in. do przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Według zapisów w nim zawartych przewiduje się, że maksymalna dopłata w przypadku pojazdu elektrycznego kategorii M1 – pojazdy osobowe do 3,5 tony, z możliwością przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą – wyniesie 30 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, ale nie może być to więcej niż 36 tys. zł dla jednego auta. W Rozporządzeniu określono również dopłaty dla samochodów zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). Dla pojazdów kategorii M1 przyznano dopłatę maksymalną nie większą niż 20 tys. zł, a w przypadku zasilania wodorem jest to nie więcej niż 100 tys. zł.

Pozostało 84% artykułu
Od kuchni
Volvo zmierza ku giełdzie. Celuje w wycenę 20 mld dolarów
Od kuchni
Czekasz na auto w leasingu? Możesz wziąć zastępcze
Od kuchni
Ceny samochodów kompaktowych wzrosły o 63 proc.
Od kuchni
Wielki powrót Astona Martina
Od kuchni
Dealer będzie musiał odebrać wadliwe auto od klienta
Od kuchni
PZU zaniża odszkodowania napraw powypadkowych?