Nowa ustawa, jeżeli wejdzie w życie, ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Jej celem będzie uporządkowanie danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dzisiaj w systemie obok zarejestrowanych samochodów, widnieją również te, które już nie istnieją lub nie są eksploatowane. Żeby ten proceder ukrócić, zaproponowano rozwiązanie przewidujące wygaśnięcie dopuszczenia do ruchu każdego pojazdu zarejestrowanego przed 14 marca 2005 roku, jeśli przez 10 lat nie wykupiono na niego polisy OC oraz nie przeprowadzono badania technicznego.

Czytaj więcej

Co trzeci kierowca uważa, że przekroczenie prędkości o 30 km/h nie jest niebezpieczne

Rządzący projektując propozycje nowej ustawy chcieli też ukrócić proceder nieprzerejestrowywania pojazdów. Zgodnie z obowiązującym prawem nie ma regulacji na ten temat. Projekt zakłada natomiast, że na ten cel będzie 30 dni. Za przekroczenie terminu groziłby mandat w wysokości 500 zł. Jeśli z kolei spóźnilibyśmy się o ponad 180 dni, zapłacimy już 1000 zł. Dodatkowo w przepisach uporządkowano kary za niedotrzymanie obowiązku zgłoszenia zbycia oraz nabycia pojazdu, na co będzie 30 dni. Obecnie niedotrzymanie terminu lub niezrobienie tego grozi mandatem od 200 do 1000 zł kary. Nowa grzywna to 250 zł. zapomnienie o nowych obowiązkach, musiałby się liczyć z łączną karą 750 zł, a jeśli przegapi drugi termin przerejestrowania – 1250 zł.

Czytaj więcej

Mitsubishi ASX: Nowy, ale dobrze znany crossover