Firma Goodyear Tire & Rubber Company zapowiedziała wprowadzenie na rynek demonstracyjnej opony w 70 proc. opartej na materiałach zrównoważonych i wykorzystującej wiele innowacyjnych rozwiązań. - W 2020 roku wyznaczyliśmy sobie ambitny cel, aby w ciągu 10 lat stworzyć oponę wykonaną w 100 proc. ze zrównoważonych materiałów, a nasi naukowcy i inżynierowie poczynili ogromne postępy w osiągnięciu tego celu - powiedział Chris Helsel, starszy wiceprezes ds. operacji globalnych i dyrektor ds. technologii. Opona wykonana w 70 prco. z materiałów zrównoważonych zawiera 13 składników w dziewięciu elementach konstrukcyjnych.

mat. prasowe

Do ekologicznej opony dodawana jest sadza w celu wzmocnienia mieszanki oraz zwiększenia ich trwałości. Tradycyjnie wytwarzana pochodzi ze spalania różnych produktów naftowych. W nowej oponie Goodyear zastosowano trzy różne rodzaje sadzy, które są produkowane z metanu, dwutlenku węgla i oleju roślinnego. Wstępne oceny cyklu życia wykazują zmniejszone emisje dwutlenku węgla w porównaniu z obecnymi metodami produkcji sadzy czy wykorzystaniem źródeł surowców pochodzenia biologicznego lub odpadów. Zastosowano olej sojowy, który jest istotną innowacją Goodyeara pomagającą utrzymać elastyczność mieszanki gumowej opony w zmiennych temperaturach. Olej sojowy jest surowcem pochodzenia biologicznego, co pozwala zmniejszyć zużycie produktów ropopochodnych. Prawie 100 proc. białka sojowego wykorzystuje się w produkcji żywności/pasz, ale pozostaje znaczna nadwyżka oleju, którą można wykorzystać w zastosowaniach przemysłowych. Kolejnym punktem jest krzemionka, która jest składnikiem często stosowanym w oponach w celu poprawy przyczepności i zmniejszenia zużycia paliwa. Nowa opona Goodyear zawiera unikalną odmianę krzemionki wytwarzanej z popiołu z łusek ryżu, produktu ubocznego przetwarzania ryżu, który często jest wyrzucany na wysypiska śmieci. Z tego właśnie popiołu odpadowego wytworzono wysokiej jakości krzemionkę. Za to wykorzystany poliester jest uzyskiwany z recyklingu plastikowych butelek i innych plastikowych odpadów poprzez przekształcenie poliestru w jego podstawowe substancje chemiczne i zamianę go w poliester techniczny, możliwy do zastosowania w kordach opon.

Czytaj więcej

Goodyear testuje opony bez powietrza