Autostrada A4 za Wrocławiem została wybudowana przed II wojną światową. Na większej części tego odcinka przebiegają dwa pasy ruchu w jednym kierunku bez pasa awaryjnego. W listopadzie 2023 roku GDDKiA zarekomendowała rozbudowę autostrady A4 pomiędzy Legnicą a Wrocławiem w istniejącym śladzie trasy. Dwujezdniową nawierzchnię bez pasa awaryjnego zastąpić ma nowa, z trzema pasami ruchu i pasem awaryjnym. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad przed wybraniem tego wariantu zaproponowała również inne wersje przebiegu tej trasy, ale wszystkie spotykały się z protestami mieszkańców, m.in. z gminy Kobierzyce.

Czytaj więcej

Uwaga na nowy system RedLight. Rejestruje przejazd na czerwonym świetle i nie tylko

Teraz przedstawiciele komitetu społecznego "A4 Tylko w Nowym Śladzie" i wicewojewoda dolnośląski Piotr Kozdrowicki zapowiedzieli, że złożą wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie procesu rekomendacji rozbudowy autostrady A4 na Dolnym Śląsku w tzw. starym śladzie. Kontrolę zapowiedział również Paweł Gancarz, Wiceminister infrastruktury.Tego typu inwestycje najczęściej wzbudzają duże społeczne emocje. - Mamy istotne wątpliwości co do danych gromadzonych i przedstawianych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Na tyle istotne, że wręcz stawiamy tezę, że dane były celowo manipulowane z tego powodu, żeby usprawiedliwić wariant przebudowy autostrady A4 w starym śladzie, natomiast odrzucić z góry jako nieopłacalny i nieadekwatny wariant budowy nowej trasy, który uważamy za najlepsze rozwiązanie dla Dolnego Śląska - tłumaczy Piotr Kozdrowicki, wicewojewoda dolnośląski.

Z kolei komitet społeczny twierdzi, że w przedstawionych przez GDDKiA są niezrozumiałe różnice w danych, które były przedstawione na posiedzeniu zespołu i komisji opiniowania tej inwestycji. Zauważono znaczne różnice w natężeniu ruchu, które miały m.in. doprowadzić do decyzji rozbudowy w starym śladzie. Komitet chce opracowania jeszcze jednego wariantu przebiegu rozbudowanej nitki autostrady, który spełni rosnące potrzeby transportowe i oczekiwania społeczne.

Czytaj więcej

Te zmiany szykuje kierowcom Unia Europejska. Czeka nas zaostrzenie przepisów

Czytaj więcej

Mazda planuje zupełnie nowy model. Znamy jego nazwę