W planach jest wymiana warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni, lokalnie trzeba będzie jeszcze wymieniać nawet podbudowę jezdni. To nie wszystko: zakres prac do wykonania obejmie remonty przejazdów awaryjnych, systemu odwodnienia oraz mostów i wiaduktów. Remont obejmie zarówno jezdnię północną, jak i południową na odcinku od Góry św. Anny aż do granicy województw opolskiego i śląskiego. Wyremontowane zostaną również dwa węzły drogowe: węzeł Kędzierzyn-Koźle oraz węzeł Strzelce Opolskie. Prace na jezdni południowej (w kierunku do Katowic) zaplanowano na odcinku o długości około 17,5 km. Na jezdni północnej (w kierunku do Wrocławia) remontowany będzie odcinek o długości około 12,1 km.

CZYTAJ TAKŻE: Automaty z kanapkami staną przy ekspresówkach i autostradach

Drogowcy będą remontować jezdnie na całej szerokości, przekładając ruch na przeciwny kierunek, gdzie zostanie wyznaczony przekrój 2+2 lub 2+1, w zależności od szerokości jezdni. Kierunki uchu maja być oddzielone barierami separacyjnymi. Kierowcy będą mieć także problem z wykorzystaniem MOP-u Góra Świętej Anny: w czasie pierwszego etapu remontu na jezdni południowej zostanie on zamknięty na okres od dwóch do nawet sześciu tygodni. Z kolei remont węzłów Kędzierzyn-Koźle i Strzelce zmusi kierowców do korzystania z wyznaczonych objazdów.

""

fot. GDDKiA

moto.rp.pl

Prowadzenie robót zaplanowano w okresie od trzeciego kwartału 2021 r. do czwartego kwartału 2022 r., z wyłączeniem okresu zimowego przypadającego od połowy grudnia do połowy marca. Przeszło 170-kilometrowy odcinek autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem a Gliwicami był już remontowany etapami na długości ok. 150 km. Na nawierzchni pojawiły się spękania wymagające coraz częstszych interwencji.

CZYTAJ TAKŻE: Drogowcy podsumowali postęp prac na autostradach

Do obecnego remontu zgłosiło się siedmiu chętnych: Colas Polska, Budimex, Konsorcjum firm Pavimental Polska i Silesia Invest, Strabag Infrastruktura Południe, Konsorcjum firm Bitum, Transkom, OLS, Nowak-Mosty i Gramar, Eurovia Polska i Drogomex. Oferty zawarły się w przedziale od 56,5 mln zł do 66,7 mln zł. Budżet GDDKiA na tę inwestycję wynosi prawie 69 mln zł.

""

moto.rp.pl