Za projekt i budowę odpowiedzialne będzie konsorcjum składające się z Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki (lider) oraz firmy TORPOL (partner). Umowa opiewa na 195 mln zł i zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty zawarcia porozumienia. Oznacza to, że za trzy lata droga nad zalew Zegrzyński będzie o wiele lepsza i mniej czasochłonna. – Wybudujemy kolejne kilometry dwujezdniowej drogi krajowej w powiecie legionowskim. Nowy odcinek upłynni ruch nie tylko w rejonie Legionowa, ale będzie również udogodnieniem dla kierowców podróżujących DK61 w kierunku Mazur – powiedział Tomasz Żuchowski p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

CZYTAJ TAKŻE: Z Bałtyku na południe Polski po nowych drogach

Zgodnie z ustaleniami wykonawca nowego odcinka, w ciągu drogi DK61, jest zobowiązany najpóźniej do 10 miesięcy od daty podpisania umowy, złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po jej uzyskaniu termin zakończenia prac ustalono na trzeci kwartał 2024 roku. W ramach kontraktu wykonawca przygotuje projekt budowlany, uzyska niezbędne decyzje, a następnie rozbuduje drogę. Odcinek o długości 4,5-kilometra, w śladzie istniejącej drogi DK61, zostanie zmodernizowany do przekroju dwujezdniowego z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Zrealizowane zostaną również drogi dojazdowe do obsługi terenu bezpośrednio przyległego do drogi. Ponadto na skrzyżowaniach podstawione zostaną sygnalizatory świetlne, a w miejscu obecnego ronda w Zegrzu powstanie węzeł. Dzięki temu piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej. Dodatkowo zaplanowany fragment zostanie wyposażony w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

""

moto.rp.pl

CZYTAJ TAKŻE: W Polsce na drogach pojawi się 100 nowych fotoradarów

Droga DK61 jest sukcesywnie rozbudowywana od 2006 roku – przypomina GDDKiA. To wtedy rozpoczęły się prace od granicy Warszawy w kierunku Ostrołęki. Na początku powstała obwodnica Jabłonny, która do użytku została oddana w 2008 roku. Następnie skupiono się na pracach w Legionowie (m.in. budowa wiaduktu nad torami kolejowymi). Obecnie trwa budowa na odcinku od wiaduktu do ul. Wolskiej w Stanisławowie Długim. Ma się ona zakończyć w maju 2021 roku.