Leasing: jest źle, ale nie tragicznie

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) podsumował pierwsze półrocze 2020 roku. W tym czasie branża leasingowa udzieliła łącznego finansowania na poziomie 29,8 mln zł, przy dynamice wzrostu -24 proc. w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Pociesza fakt, że aktywny portfel finansowy branży na koniec czerwca wyniósł +0,6 proc.

Publikacja: 08.08.2020 01:03

Leasing: jest źle, ale nie tragicznie

Foto: moto.rp.pl

– Pandemia covid-19 może doprowadzić do największej recesji gospodarczej od lat 30-tych. Ta sytuacja jest destruktywna dla globalnej gospodarki. Według czerwcowej projekcji Międzynarodowego Funduszu Walutowego, globalna dynamika PKB w 2020 roku ma wynieść -5,9 proc. To znaczące odchylenie w porównaniu z odczytem za 2019r. na poziomie +2,9 proc. czy -0,1 proc. za 2009r.” – powiedział Marcin Nieplowicz, Dyrektor ds. Statystyki i Monitorowania Rynku Związku Polskiego Leasingu.

CZYTAJ TAKŻE: Abonament czy leasing? Co się bardziej opłaca?

Leasingodawcy w dobie panującej pandemii wirusa SARS-CoV-2 postanowili wyjść naprzeciw klientom i wprowadzili tak zwane wakacje leasingowe, co oznacza, że mieli oni możliwość odroczenia spłaty zobowiązań nawet do 3 miesięcy. Z takiej zapomogi skorzystało ponad 160 tys. przedsiębiorców. – W reakcji na pogarszającą się sytuację polskich firm, w okresie od początku kryzysu do końca czerwca 2020 roku polska branża leasingowa objęła wakacjami leasingowymi ponad 160 tys. przedsiębiorców, w odniesieniu do ponad 360 tys. umów. Oznacza to, że co piąta umowa leasingu funkcjonująca na polskim rynku została objęta wakacjami leasingowymi – podkreśliła Ewa Łuniewska, Przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

""

moto.rp.pl

Wpływ pandemii został jednak zauważony przez branżę. Lockdown wprowadzony w wielu państwach Europy spowodował, że sektor automotive nieledwie przestał pracować. Efektem tego jest dynamika finansowania wynosząca -24 proc. w stosunku rok do roku (dalej: r/r) po pierwszych 6 miesiącach roku, przy wartości nowych kontraktów na poziomie 29,8 mld zł. Leasingodawców pocieszał jedynie fakt, że wynik całego aktywnego portfela branży na koniec czerwca 2020 roku wyniósł +0,6 proc. r/r, a w przypadku portfela ruchomości było to +0,8 proc. r/r. Według szacunków ZPL, odbiorcami usług branży leasingowej są głównie mikro i małe firmy, czyli klienci o obrotach do 20 mln zł, którzy stanowią 72,4 proc. w strukturze klientów firm leasingowych. Największą (53,9 proc.) i zarazem rosnącą grupą klientów są mikro firmy.

Pojazdy lekkie
Pojazdy lekkie w strukturze leasingowej stanową 46,1 proc. rynku. Były one na najczęściej finansowane przez przedsiębiorców. Jak wskazują szacunki ZPL, pierwszy kwartał roku był jeszcze dość łagodny, gdyż spadek udzielonego finansowania był niewielki (-2,6 proc. r/r). Drugi kwartał okazał się tym o wiele gorszym, gdyż pogłębienie spadków wzrosło do -34,7 proc. r/r. Łączna dynamika finansowania pojazdów lekkich za I półrocze (-19,6 proc. r/r), w równej mierze wynikała z finansowania aut osobowych oraz pojazdów użytkowych do 3,5 tony.

""

moto.rp.pl

Pojazdy ciężkie
W przypadku pojazdów ciężkich (powyżej 3,5 tony DMC – dopuszczalnej masy całkowitej) dwa pierwsze kwartały roku zakończyły się ze spadkami wynoszącymi odpowiednio -40,5 proc. r/r oraz -57,3 proc. r/r. Stopniowa poprawa dynamik nastąpiła w trakcie drugiego kwartału: od -70,3 proc. r/r w kwietniu, do -58,4 proc. r/r w maju oraz -43,7 proc. r/r w czerwcu. Ostatecznie pierwsze półrocze zakończone zostało rezultatem -49,2 proc. r/r. Największe spadki zaobserwowano w sektorze międzynarodowego transportu drogowego oraz transporcie zbiorowym.

CZYTAJ TAKŻE: Audi zachęca klientów do leasingu

Jakie są prognozy?
W trzecim kwartale br. oczekuje się pewnego spadku zatrudnienia. Może też dojść do pogorszenia jakości portfela oraz możliwe jest istotne przyspieszenie aktywności sprzedażowej w drugiej połowie 2020 roku. Najwyższe wzrosty finansowania oczekiwane są dla sektora maszyn i IT. Trochę słabsze, ale wciąż wyraźnie pozytywne perspektywy rysują się dla finansowania pojazdów lekkich. Na niewielkim plusie pozostaje również prognoza dla pojazdów ciężkich. Prawdopodobnie branża na koniec roku zaliczy spadek. Szacuje się, że wyniesie on -19,3 proc. r/r. Nie jest to dobry wynik, ale może pocieszać fakt, że jest on powyżej rekordowych spadków odnotowanych w 2009 roku podczas Wielkiego Kryzysu Finansowego (wówczas dynamika wyniosła -30,2 proc.).

– Pandemia covid-19 może doprowadzić do największej recesji gospodarczej od lat 30-tych. Ta sytuacja jest destruktywna dla globalnej gospodarki. Według czerwcowej projekcji Międzynarodowego Funduszu Walutowego, globalna dynamika PKB w 2020 roku ma wynieść -5,9 proc. To znaczące odchylenie w porównaniu z odczytem za 2019r. na poziomie +2,9 proc. czy -0,1 proc. za 2009r.” – powiedział Marcin Nieplowicz, Dyrektor ds. Statystyki i Monitorowania Rynku Związku Polskiego Leasingu.

CZYTAJ TAKŻE: Abonament czy leasing? Co się bardziej opłaca?

Pozostało 88% artykułu
Od kuchni
Volvo zmierza ku giełdzie. Celuje w wycenę 20 mld dolarów
Od kuchni
Czekasz na auto w leasingu? Możesz wziąć zastępcze
Od kuchni
Ceny samochodów kompaktowych wzrosły o 63 proc.
Od kuchni
Wielki powrót Astona Martina
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Od kuchni
Dealer będzie musiał odebrać wadliwe auto od klienta
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży