To już drugie podejście drogowców do modernizacji drogi nr 94 w Olkuszu. Pierwszy wybór GDDKiA został zaskarżony przez konsorcjum pod przewodnictwem firmy NDI. Oferent mimo złożenia najniższej oferty nie został wybrany do realizacji przebudowy drogi, na rzecz firmy Strabag. Tłumaczenie dyrekcji co do wyboru, opierało się na niewystarczających wyjaśnieniach, dlaczego złożona oferta jest o 30 proc. tańsza niż przyjęty przez GDDKiA budżet na remont drogi, który wynosił 311,5 mln zł. Sprawą w efekcie zajęła się Krajowa Izba Odwoławcza, która po przeanalizowaniu dokumentacji, stanęła po stronie NDI, nakazując ponowne rozpatrzenie ofert. Tym razem drogowcy zdecydowali się na najtańszą propozycję za 217,5 mln zł.

Rozbudowa alternatywnej trasy do A4 — przetarg rozstrzygnięty

Rozstrzygnięty przetarg dotyczy drogi nr 94 przebiegającej przez miejscowość Olkusz. Dla miasta stanowi on główną arterię, którą średnio przejeżdża nawet ponad 30 tys. samochodów na dobę. Zadaniem wykonawcy jest przede wszystkim wzmocnienie nawierzchni i podniesienie parametrów do nośności 11,5 tony na oś. Ponadto mają powstać dwa podziemne przejścia dla pieszych, przebudowane sześć skrzyżowań oraz zamontowane ekrany akustyczne. Na realizację tych zadań są 24 miesiące od momentu podpisania umowy, nie licząc przerw zimowych.

Czytaj więcej

Google Maps z kolejną innowacją. Pomoże lepiej zorientować się w przestrzeni