Prace w tunelu ciągną się już długi czas. Wykonawca za opóźnienia obwinia panującą pandemię Covid-19 oraz niesprzyjające warunki pogodowe. „Wykonawca składa dodatkowe dokumenty do tych złożonych wcześniej, a dotyczących epidemii Covid-19 i niesprzyjających warunków atmosferycznych. Dokumenty te są analizowane przez nadzór nad budową, pod względem ewentualnego wpływu na możliwość przyznania dodatkowego czasu na ukończenie inwestycji. Analiza dokumentów się jeszcze nie zakończyła” – powiedziała rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut. Dodała również, że aktualne roboty budowalne są prowadzone w umownym czasie i nie ma na tą chwile podstaw kontraktowych do naliczenia kar za zwłokę.

Czytaj więcej

Policja znowu na zakupach. Tym razem chodzi o wozy do kontroli stanu technicznego

Obecnie w obydwu częściach tunelu o długości 2,06 km, wykonano całkowicie płytę podjezdniową. Trwają prace nad zabezpieczeniami ogniochronnymi. W prawym tunelu wykonano już 90 proc., a lewej ponad 25 proc. specjalnej powłoki. Dodatkowo w prawej części zamontowano wszystkie wentylatory strumieniowe (38 sztuk). Montowane są również oprawy oświetleniowe, głośniki sytemu ostrzegania, oznakowanie sygnalizacyjne drogi ewakuacyjnej, okablowanie oraz szafy urządzeń elektronicznych w niszach sygnalizacyjnych. Co więcej wszystkie nisze sygnalizacyjne i hydrantowe są już gotowe.

Czytaj więcej

Kolejna podwyżka na A2. Do Poznania lub Berlina taniej pojechać pociągiem

Wykonawca przygotowuje również zbiornik na wodę (portal południowy), która będzie doprowadzana do hydrantów w niszach tunelu. W każdej z nitek będzie ich po 12. Ze strony północnej powstały natomiast dwa budynki. Jeden z nich to stacja transformatorowa, a drugi dyspozytornia do awaryjnego nadzorowania tunelu. Warto nadmienić, że tunel na Zakopiance drążony jest w masywie gór Mały Luboń w Beskidzie Wyspowym. Prace nad pierwszą nitką rozpoczęto 6 marca 2017 roku. Wykonawca – włoska firma Astaldi, wykorzystał metodę kontrolowanej deformacji. Cały urobek skalny z tunelu był sukcesywnie wywożony na składowisko zlokalizowane przy portalu północnym i rozkruszany. Następnie powstały żwir służył do m.in. wykonywania podbudowy dróg. Budowa nowej Zakopianki jest podzielona na kilka etapów. We wrześniu 2019 roku został oddany odcinek Rabka – Skomielna Biała. Kolejny fragment Lubień – Naprawa został oddany do użytku na koniec listopada ub.r. Ostatni, 16-kilometrowy odcinek z Rdzawki do Nowego Targu ma być gotowy we wrześniu 2023 roku. Nie wiadomo jednak jaki los czeka sam tunel. Jak na razie nie wyznaczono nowej daty zakończenia budowy.