Trasa Via Carpatia będzie dłuższa o trzy odcinki

W poniedziałek wydłuży się sieć szybkich dróg na terenie Polski Wschodniej. Trzy nowe odcinki mają zostać włączone do ruchu na drodze ekspresowej S19 Via Carpatia pomiędzy Lublinem a Rzeszowem. Kierowcy dostaną do dyspozycji 28 km trasy.

Publikacja: 07.12.2021 09:49

S19 Via Carpatia

S19 Via Carpatia

Foto: GDDKiA

Pierwszy fragment to odcinek Rudnik nad Sanem - Nisko Południe: liczy 6,5 km i wybudowany został przez konsorcjum firm Strabag za 160 mln zł. Następny kawałek o długości niewiele ponad 11 km biegnie od Niska do Podgórza i został wybudowany przed czasem - planowany był do włączenia do ruchu dopiero w maju 2022 r. Koszt inwestycji to 272,7 mln zł, z czego 178,7 mln zł stanowiło dofinansowanie z pieniędzy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawcą było konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony. Natomiast trzeci odcinek zrealizowany przez Budimex prowadzi od Podgórza do węzła Kamień, ma nieco ponad 10 km i jest najdroższym z włączanych w poniedziałek do ruchu – wartość tej inwestycji wyniosła 335,9 mln zł, z czego 220,8 mln to unijne dofinansowanie.

Czytaj więcej

Odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8 zbiera żniwa. 900 wykroczeń na dobę

Tymczasem na rok przyszły przewidziane jest oddanie do ruchu kolejnego fragmentu S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ. Kontraktowy termin włączenia do ruchu przypada na 21 kwietnia. Tu także wykonawca jest Budimex, a koszt liczącego 8 km odcinka wynosi 286,4 mln zł. Via Carpatia ostatnio wydłużyła się w październiku: do ruchu oddano odcinek od miejscowości Zdziary do Lasów Janowskich o długości ok. 9,5 km. łączący województwa podkarpackie i lubelskie. Via Carpatia to jeden z najważniejszych priorytetów drogowych obecnego rządu, mający strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski wschodniej. W założeniach, budowa trasy powinna pozwolić na włączenie słabiej rozwiniętych regionów w główny strumień międzynarodowej wymiany ekonomicznej. W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 z perspektywą do 2025 r. zabezpieczone zostały fundusze na całość realizacji polskiej części Via Carpatia.

Czytaj więcej

Na zakopiance można już przyspieszyć
S19 Via Carpatia

S19 Via Carpatia

fot. GDDKiA

W skład polskiego szlaku trasy wchodzą odcinki dróg: S61, DK8 i S19 łączące Budzisko, Suwałki, Białystok, Lublin, Rzeszów i Barwinek. Trasa będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Stanie się nowym połączeniem północy z południem Europy, w zamierzeniach mającym integrować systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ponadto trasa stworzy możliwość otwarcia na inne państwa w ramach UE oraz spoza UE.

Pierwszy fragment to odcinek Rudnik nad Sanem - Nisko Południe: liczy 6,5 km i wybudowany został przez konsorcjum firm Strabag za 160 mln zł. Następny kawałek o długości niewiele ponad 11 km biegnie od Niska do Podgórza i został wybudowany przed czasem - planowany był do włączenia do ruchu dopiero w maju 2022 r. Koszt inwestycji to 272,7 mln zł, z czego 178,7 mln zł stanowiło dofinansowanie z pieniędzy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawcą było konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony. Natomiast trzeci odcinek zrealizowany przez Budimex prowadzi od Podgórza do węzła Kamień, ma nieco ponad 10 km i jest najdroższym z włączanych w poniedziałek do ruchu – wartość tej inwestycji wyniosła 335,9 mln zł, z czego 220,8 mln to unijne dofinansowanie.

Tu i Teraz
W Polsce produkowany będzie Volkswagen Golf
Tu i Teraz
Koreańczycy inwestują w Polsce 100 mln zł. Będą produkować części samochodowe
Tu i Teraz
Jakość dróg w Polsce pogarsza się. Na dziury najbardziej trzeba uważać w Małopolsce
Tu i Teraz
Stawki za badania techniczne nie były zmieniane od 19 lat. W 2024 r. będzie drożej
Tu i Teraz
Szwedzka bitwa pracowników poczty z Teslą. Jest orzeczenie sądu
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości