Trasa S10 połączy Szczecin z Warszawą i Niemcy z Litwą

Drogowcy poinformowali o budowie nowej drogi ekspresowej. S10 ma zastąpić obecną DK10. Po jej zakończeniu  przyspieszona zostanie podróż między Szczecinem a Warszawą, jak też sprawniej dojedziemy od granicy z Niemcami do granicy z Litwą.

Publikacja: 22.06.2021 06:36

Trasa S10 połączy Szczecin z Warszawą i Niemcy z Litwą

Foto: Fot. GDDKiA

Nowa droga stanie się częścią połączenia północnego korytarza drogowego, prowadzącego od niemieckiej granicy, do przejścia granicznego z Litwą. Planowana S10 połączy się w Bydgoszczy z S5 na węźle Nowe Marzy, gdzie dalej pobiegnie S7 do Ostródy, S51 do Olsztyna, S16 do Ełku oraz skrzyżowania z S61 (Via Baltica). „Pierwsze fragmenty S10, o łącznej długości ok. 63 km, już powstały. Większość trasy pomiędzy Szczecinem i Toruniem jest na etapie opracowywania dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) lub w trakcie jej procedowania. Dla odcinka od Torunia do połączenia z Obwodnicą Aglomeracyjną Warszawy opracowano Studium korytarzowe z wstępnymi, możliwymi wariantami poprowadzenia trasy” – podaje Dyrekcja.

CZYTAJ TAKŻE: Budowa obwodnic nabiera tempa

Obecną sytuację drogi S10 można podzielić na różne województwa. W zachodniopomorskim, początkiem nowej drogi będzie węzeł Szczecin Kijewo przy połączeniu z autostradą A6. „W październiku 2020 roku GDDKiA złożyła wniosek o wydanie DŚU dla początkowego odcinka trasy od węzła Szczecin Kijewo do węzła Szczecin Zdunowo (granica m. Szczecin) o długości 6 km” – wskazało GDDKiA. Prace przygotowawcze będą kontynuowane, po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), w ramach umowy na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Wykonawca będzie musiał przebudować część obecnej dwujezdniowej trasy, a na dalszym fragmencie zbudować drogę w nowym śladzie, omijając osiedle Płonia w Szczecinie. Od granicy Szczecina do końca obwodnicy Stargardu trasa jest już gotowa. Jesienią 2020 roku została zakończona budowa drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, co pozwoliło na uzyskanie drogi o klasie ekspresowej, przez cały 26 km odcinek.

""

fot. GDDKiA

moto.rp.pl

Dla fragmentu Stargard – Piła (108 km) uzyskiwana jest decyzja DŚU. To ona określi korytarz przebiegu drogi. Decyzja ma zostać wydana jeszcze w lipcu 2021 roku. „Postępowanie w sprawie wydania DŚU nie obejmuje obwodnicy Wałcza w ciągu S10, bo ten odcinek o długości 18 km jest już gotowy. Został udostępniony kierowcom pod koniec 2020 roku” – relacjonuje GDDKiA. GDDKiA podała jednocześnie, że brakujące fragmenty S10 na Pomorzu Zachodnim (łącznie to 114 km) mają zapewnione środki w wysokości 40,6 mln zł na prace przygotowawcze. Do połowy 2023 roku zostanie wykonana Koncepcja programowa wraz z badaniami podłoża.

W województwie wielkopolskim trasa S10 zostanie podzielona na dwa zadania. Pierwszy Piła – Wyrzysk o długości 28 km, jest w fazie prac studialnych. „Wykonawca opracowuje Studium korytarzowe, Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) i Koncepcję programową (KP). Aktualnie finalizowane są prace projektowe nad II etapem, jakim jest STEŚ” – podała GDDKiA. Wykonawca w niedługim czasie będzie mógł złożyć wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie DŚU. Po jej zatwierdzeniu, przebieg drogi zostanie zaakceptowany. „Dalszy etap przygotowań to Koncepcja programowa zawierająca rozwiązania szczegółowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu. Jest to ostatni etap prac studialnych i po jego zakończeniu będziemy mogli ogłosić przetarg na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj” – podało GDDKiA. Planowany termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji przypada na III kw. 2025 r. Szacuje się, że roboty budowlane będą prowadzone w latach 2025-2027.

""

fot. GDDKiA

moto.rp.pl

Drugi wspomniany odcinek na terenie województwa wielkopolskiego to obwodnica Wyrzyska o długości ok. 8 km. Z początkiem czerwca ogłoszono przetarg na wykonanie Koncepcji programowej dla dobudowy drugiej jezdni na obwodnicy miejscowości wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską oraz materiałami do wniosku o DŚU. „Planowany termin zakończenia prac projektowych to III kw. 2022 r., zaś uzyskania DŚU – I kw. 2024 r. Po zakończeniu prac studialnych ogłosimy przetarg na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Szacuje się, że roboty budowlane będą prowadzone w latach 2026-2028” – podała GDDKiA. W województwie kujawsko-pomorskim, odcinek od końca obwodnicy Wyrzyska do węzła Bydgoszcz Zachód na skrzyżowaniu z S5, o długości blisko 41 km, jest na końcowym etapie przygotowania dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie DŚU. Po uzyskaniu decyzji i zapewnieniu środków przez Dyrekcję, ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadania w trybie Projektuj i buduj.

""

fot. GDDKiA

moto.rp.pl

Od węzła Bydgoszcz Zachód do węzła Bydgoszcz Południe kierowcy mogą korzystać z obwodnicy miasta o długości przekraczającej 17 km. Dalsza część trasy (od węzła Toruń Południe) o długości ponad 50 km, w lutym 2020 roku uzyskała decyzję środowiskową. W czerwcu zeszłego roku rząd zdecydował o finansowaniu zadania ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. „Dla dalszego przebiegu S10 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego opracowaliśmy Studium korytarzowe, czyli pierwsze plany badające możliwość poprowadzenia trasy w jednym z czterech badanych korytarzy o szerokości ok. 5 km. Studium stanowi część większego opracowania, w którym badamy również możliwe lokalizacje przyszłej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), ułatwiającej skomunikowanie m.in. z Centralnym Portem Komunikacyjnym” – wyjaśniła GDDKiA.

CZYTAJ TAKŻE: Coraz bardziej opóźniona budowa obwodnicy Warszawy

Na granicy województwa kujawsko-pomorskiego korytarz rozpoczyna się od węzła Włocławek Północ, a następnie przechodzi przez Wisłę nowym mostem, do gminy Fabianki. Dalej droga biegnie na wschód do granicy z woj. mazowieckim w gminie Tłuchowo. W województwie mazowieckim S10 będzie poprowadzona od granicy województwa kujawsko-pomorskiego, w okolicach Płocka, aby przejąć ruch tranzytowy przechodzący przez miasto, z uwzględnieniem skomunikowania z rafinerią i jej rozbudowy. Połączenie z OAW przewidziano na przecięciu z obecną DK50 pomiędzy Wyszogrodem a Płońskiem. Szacunkowa długość S10 wyniosłaby ok. 100 km. GDDKiA przypomniała jednocześnie, że studium korytarze jest pierwszym elementem dokumentacji projektowej. Służy wstępnej ocenie zasadności budowy drogi i pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac. Taka analiza, z uwzględnieniem relacji z obszarami o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętymi ochroną pozwala na wybór optymalnych korytarzy drogowym i określenie realiów ekonomicznych.

Nowa droga stanie się częścią połączenia północnego korytarza drogowego, prowadzącego od niemieckiej granicy, do przejścia granicznego z Litwą. Planowana S10 połączy się w Bydgoszczy z S5 na węźle Nowe Marzy, gdzie dalej pobiegnie S7 do Ostródy, S51 do Olsztyna, S16 do Ełku oraz skrzyżowania z S61 (Via Baltica). „Pierwsze fragmenty S10, o łącznej długości ok. 63 km, już powstały. Większość trasy pomiędzy Szczecinem i Toruniem jest na etapie opracowywania dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) lub w trakcie jej procedowania. Dla odcinka od Torunia do połączenia z Obwodnicą Aglomeracyjną Warszawy opracowano Studium korytarzowe z wstępnymi, możliwymi wariantami poprowadzenia trasy” – podaje Dyrekcja.

Pozostało 88% artykułu
Tu i Teraz
"Ostatnie Pokolenie" zablokowało skrzyżowanie w centrum Warszawy
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Tu i Teraz
Jesienią Zakopianka zyska kolejne 16 km nowej trasy. Budowa kosztowała 1 mld zł
Tu i Teraz
Luksusowy samochód elektryczny zapalił się po wypadku w Warszawie
Tu i Teraz
Dolny Śląsk otrzyma nowy odcinek trasy S3 z dwoma tunelami. Dłuższy ma 2,3 km
Tu i Teraz
Auto Nostalgia, czyli najstarsze w Polsce targi pojazdów zabytkowych