Będzie łatwiej dla kierowców. Te przepisy się zmienią

Zatwierdzony pakiet deregulacyjny został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Oznacza to zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy, likwidację kart pojazdu czy znaczące ułatwienia przy rejestracji auta.

Publikacja: 11.09.2020 04:17

Będzie łatwiej dla kierowców. Te przepisy się zmienią

Foto: moto.rp.pl

Ministerstwo Infrastruktury, które wraz z Ministerstwem Cyfryzacji jest autorem noweli, wyjaśnia co się zmieni oraz od kiedy będą obowiązywać nowe przepisy. W dniu 3 września 2020 roku, w Dzienniku Ustaw opublikowano przegłosowaną ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 roku, dotyczącą zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517). Wprowadza ona szereg ułatwień dla właścicieli i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją samochodów.

CZYTAJ TAKŻE: Dzisiaj opcja za dwa lata standard. Od 2022 r. zmiany w wyposażeniu aut

Prawo jazdy w domu
Zgodnie z nowymi wytycznymi kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy, będą zwolnieni z obowiązku jego posiadania (przy sobie) oraz okazywania go podczas kontroli. Policja i inne organy kontrolujące sprawdzą status uprawnień w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Ministerstwo Infrastruktury (MI) przypomniało również, że dzięki ustanowionym wcześniej przepisom kierowcy nie muszą przy sobie posiadać dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia polisy OC. Prawo jazdy zostawimy w domu już od 5 grudnia 2020 roku.

""

moto.rp.pl

Bez wymiany dowodu rejestracyjnego
Kolejnym ułatwieniem dla kierowców jest zniesienie obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego w sytuacji, kiedy wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego zostaną wypełnione. Zdaniem resortu takie rozwiązanie to nie tylko oszczędność czasu, ale też pieniędzy dla właścicieli pojazdów. Brak obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego zacznie obowiązywać od 4 grudnia 2020 roku.

Zniesienie karty pojazdu i nalepek kontrolnych
Przegłosowany pakiet deregulacyjny wprowadza wiele zmian. Wśród nich jest również ułatwienie rejestracji aut przez zniesienie kart pojazdów oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika. – Dzięki temu właściciele pojazdów oszczędzą, np. podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy w sumie 94,5 zł (karta pojazdu – 75 zł i nalepka kontrolna – 18,5 zł i łącznie 1 zł opłaty ewidencyjnej)” – podaje MI. Resort dodaje, że wydawanie karty pojazdu nie będzie konieczne, gdyż organy rejestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów. Zmiana zacznie obowiązywać od 4 września 2022 roku.

""

moto.rp.pl

Starosta też zarejestruje pojazd
Nowela wprowadza także ułatwienia w możliwości rejestracji lub czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania. W wyjaśnieniach resort podkreślił, że możliwa będzie też czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela, w przypadku konieczności przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru auta, również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu. Przepis wejdzie w życie od 4 grudnia 2020 roku.

Tablice rejestracyjne zostaną z autem
Do tej pory wraz z kupnem auta konieczne było jego przerejestrowanie oraz zmiana tablic na te odpowiadające miejscu zamieszkania. Teraz to się zmieni, gdyż nowe przepisy pozwolą na zachowanie dotychczasowych numerów na wniosek właściciela pojazdu. – Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe to 80 zł, dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego nie będzie trzeba jej ponosić, jak również nie trzeba będzie ponosić opłaty za nalepkę kontrolną – w sumie razem z opłatą ewidencyjną da to oszczędności 99,50 zł – wyjaśnia resort. Termin wejścia w życie przepisu jeszcze nie jest znany. Poinformuje o nim minister właściwy ds. cyfryzacji w komunikacie.

""

moto.rp.pl

Dealer z możliwością rejestracji
Nowością jaką wprowadza ustawa jest możliwość załatwienia formalności zawiązanych z rejestracją nowego samochodu, motoroweru czy przyczepy przez autoryzowany salon sprzedaży producenta. Ministerstwo w wyjaśnieniach podało, że „(…) rozwiązanie to ułatwi proces rejestracji, zaoszczędzi czas nabywcy, a także umożliwi mu odbiór już zarejestrowanego pojazdu z salonu sprzedaży, w przypadku zlecenia wniosku o rejestrację przez salon sprzedaży drogą elektroniczną”. Dealerzy będą mogli rejestrować od 4 czerwca 2021 roku.

Czasowe wycofanie samochodu osobowego z ruchu
Kolejną zmianą jest rozszerzenie katalogu pojazdów osobowych o te czasowo wycofane z ruchu. Nie oznacza to jednak, że każdy będzie mógł z tego skorzystać np. w celu nie płacenia ubezpieczenia. – Będzie to jednak dotyczyło sytuacji uszkodzonych, a nie chwilowo nieużywanych samochodów. W przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku) wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie częściej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie – wyjaśnia MI. Rozwiązanie to stanowi rozszerzenie obowiązujących przepisów. Na chwilę obecną z ruchu można wycofać samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy. W momencie wejścia w życie tych przepisów, właściciel pojazdu osobowego będzie mógł ograniczyć koszty ubezpieczenia auta, w czasie jego naprawy. Termin obowiązywania tego artykułu nie jest jeszcze znany. Poinformuje o tym minister właściwy ds. cyfryzacji.

Zwrot dowodu rejestracyjnego
Ustawa zakłada też umożliwienie zwrotu zatrzymanego elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (w tym również pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów. Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowca nie będzie musiał zwracać się o zwrot dokumentów np. do urzędu czy jednostki, która zatrzymała dokument. Przepis wejdzie w życie od 4 października 2020 roku.

CZYTAJ TAKŻE: Prawa jazdy nie straci około 40 tys. kierowców. Nowe przepisy odroczone

Czasowa rejestracja na sprzedaż
Resor podczas prac nad ustawą nie zapomniał o osobach rejestrujących auta w celu ich sprzedaży za granicą. Z tego względu już niedługo będzie możliwości powiązania czasowej rejestracji pojazdu z wywozem go za granicę w celu sprzedaży z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu. Taka możliwość wejdzie w życie od 4 grudnia 2020 roku.

Bez dowodu własności
Jeśli od ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium RP nie nastąpiła zmiana własności, to nie będzie obowiązku przedkładania do rejestracji dowodu własności pojazdu – wyjaśnia MI. Do wniosku o rejestrację wystarczy dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi, nie trzeba już będzie dostarczać do urzędu umowy kupna pojazdu. Ten przepis będzie obowiązywał od 4 grudnia 2020 r.

Ministerstwo Infrastruktury, które wraz z Ministerstwem Cyfryzacji jest autorem noweli, wyjaśnia co się zmieni oraz od kiedy będą obowiązywać nowe przepisy. W dniu 3 września 2020 roku, w Dzienniku Ustaw opublikowano przegłosowaną ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 roku, dotyczącą zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517). Wprowadza ona szereg ułatwień dla właścicieli i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją samochodów.

Pozostało 92% artykułu
Tu i Teraz
Szef Toyoty dachował Yarisem podczas otwarcia ośrodka badawczego. Film z wypadku
Tu i Teraz
Wojna celna UE z Chinami? Są cła na elektryki z Chin. Na liście partner Izery
Tu i Teraz
Wyprzedzający ruch Volvo. Produkcja ma zostać przeniesiona z Chin do Belgii
Tu i Teraz
Pierwszy odbył się w 1905 r. Teraz oficjalnie to koniec salonu samochodowego w Genewie
Tu i Teraz
Policyjny radiowóz uszkodził śmigłowiec LPR, który wylądował do wypadku na A2
Materiał Promocyjny
Czym charakteryzuje się rola polskich banków na tle innych krajów regionu CEE?