Zaawansowanie prac nad Południową Obwodnicą Warszawy (POW) określane jest na blisko 80 proc. Wykonawca trasy przekopał się już przez całą długość tunelu (2,3 km), a ziemia z jego środka została wywieziona – podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Duża część tunelu (odcinek na Ursynowie) była budowana odkrywkowo. Dla łatwiejszej pracy w płycie stropowej zostały wykonane niewielkie otwory (obecnie są one zasklepiane), które wykorzystywano do wydobywania ziemi oraz dostarczania nimi materiałów budowlanych do budowy płyty dennej. Wykonany został już cały strop pośredni w najgłębszej części tunelu, na długości ok. 600 metrów.

CZYTAJ TAKŻE: Opóźni się otwarcie „Zakopianki”. GDDKiA wyrzuciła z budowy wykonawcę.

– Na bieżąco wykonywane są roboty związane z budową wypełnień ścian żelbetowych, przejść awaryjnych, stropów łukowych, zabudowy chodnikowej wewnętrznej, stropu pośredniego w środkowej nawie technologicznej (wykonano ok. 40 proc.) i nisz alarmowych, odwodnienia tunelu itp. – podaje w oficjalnym komunikacie GDDKiA.

""

moto.rp.pl

Tunel stanowi jedynie połowę trasy S8 na odcinku nazywanym Południową Obwodnicą Warszawy. Budowanie odkrywkowe w mieście stanowi zawsze duże wyzwanie oraz konieczność reorganizacji ruchu. Wszystko wskazuje na to, że prace zostaną zakończone sukcesem, czego dowodem jest choćby powolne przywracanie ruch naziemnego oraz humusowanie trenu pod zieleniec i tworzenie miejsc parkingowych. Prace naziemne wykonywane są pomiędzy ul. Pileckiego, ul. Stryjeńskich, w ciągu ul. Płaskowickiej na wysokości ronda ul. Pileckiego oraz na ul. Rosoła.

CZYTAJ TAKŻE: Gierkówka stanie się trzypasmową autostradą!

To nie wszystko co się dzieje na budowie POW. Jak przekazała GDDKiA, nadal trwają prace wykończeniowe przy węźle Warszawa Ursynów. Oznacza to, że obecnie wykonywane są mury oporowe z gruntu zbrojonego, umocnienie stożków przyczółków czy skarp nasypów. Na dwóch obiektach węzła, po zachodniej stronie tunelu oraz na jednym z obiektów po wschodniej części, ułożono warstwę asfaltu lanego. Przy zachodnim portalu tunelu budowane są budynki przyszłego Centrum Zarządzania Tunelem, stacja wentylatorowa zachodnia i stacja transformatorowa. Zaawansowanie prac Dyrekcja określa na blisko 80 proc.