Kursy reedukacyjne zostały skasowane od daty 17 września. Nowy odpłatny (500 zł) kurs będzie obowiązkowy dla kierowców, którzy przekroczyli limit 24 punktów karnych. Kto nie weźmie w nich udziału temu zostanie odebrane prawo jazdy. Jednak kto w ciągu 5 lat ponownie przekroczy limit 24 punktów ten definitywnie straci prawo jazdy. Żeby je odzyskać będzie trzeba zaliczyć kurs w szkole nauki jazdy, zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego dodatkowo taki kierowca objęty będzie dwuletnim okresem próbnym.

Czytaj więcej

Skarb Państwa zostanie właścicielem największego komisu samochodowego w kraju?

Kurs trwać będzie 28 godzin i będzie realizowany w ciągu 4 dni. Jednego dnia można przeprowadzić maksymalnie 7 godzin zajęć, z czego jedna godzina lekcyjna trwać może 45 minut). Kurs podzielony będzie na zajęcia warsztatowe i wykłady. W cztery dni uczestnicy zaliczą sześć bloków tematycznych. 7 godzin o naruszaniu zasad i przepisów ruchu drogowego, w następnym dniu kolejne siedem na przypomnienie głównych zasad i przepisów ruchu drogowego oraz podstawowych zasad techniki kierowania pojazdami. Dzień trzeci to wypadki drogowe (3 h) i 4 godziny na warsztaty z symulacji sytuacji drogowych. W ostatnim dniu omawiane będą czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (3 godzin wykładów o skutkach, jakie wywołuje m.in. alkohol czy leki, 4 godziny psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

Czytaj więcej

Lexus RX: Kluczowy punkt programu