Głównym źródłem przychodów firm ubezpieczeniowych jest składka. W 2019 roku wyniosła ona ogółem 63 831,3 mln zł brutto. Jest to wynik o 2,7 proc. lepszy niż w 2018 roku. Z tej sumy 21 266,4 mln zł stanowiły ubezpieczenia na życie, a 42 564,9 mln zł ubezpieczenia majątkowe. W strukturze wydatków najwięcej pochłonęły odszkodowania – 40 868,6 mln zł brutto. Wartość ta była mniejsza o 1,9 proc. niż w 2019 roku. Jeżeli kwotę tą rozbijemy na ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia majątkowe, to okaże się, że w tej pierwszej wypłacono 18 565,7 mln zł, a w drugiej 22 302,9 mln zł odszkodowań.

CZYTAJ TAKŻE: Radiowozy policji nie mają AC. Za szkody funkcjonariusze płaca z własnej kieszeni

""

moto.rp.pl

W strukturze składki (brutto) działalności bezpośredniej, ubezpieczenia na życie stanowiły 34,9 proc., a ubezpieczenia majątkowe 65,1 proc. W pierwszym przypadku główną pozycję uzyskała grupa związana z ubezpieczeniami na życie (37 proc. udziału) oraz ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (32,1 proc. udziału). W drugiej grupie – ubezpieczeń majątkowych – dominowały polisy komunikacyjne. Składki te zwiększyły się o 0,5 proc. do poziomu 23 593,1 mln zł. Warto też zaznaczyć, że udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych wyniósł 21,9 proc., a ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej wynikający z posiadania pojazdu lądowego 37,6 proc. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych osiągnęły zysk techniczny w wysokości 458,1 mln zł. Jest to o wiele mniej niż w 2018 roku, kiedy zysk wyniósł 794,5 mln zł. Nieco lepiej było w przypadku ubezpieczeń cywilnych, gdyż zysk wyniósł 902,7 mln zł, wobec 334,1 mln zł w roku poprzednim.

CZYTAJ TAKŻE: Trwają prace nad nowym taryfikatorem mandatów