Polska zajmuje piąte miejsce na świecie pod względem produkcji ogniw litowo-jonowych. Wyprzedzają nas tylko Chiny, Korea Południowa, USA i Japonia. Nasz kraj jest więc europejskim liderem w produkcji akumulatorów dla pojazdów elektrycznych. Światowe przewidywania zakładają, że rynek mobilności elektrycznej urośnie z 279,45 mld USD w 2021 r. do 1507,21 mld USD w 2028 r., przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu na poziomie 27,2 proc. w okresie 2021-2028 – wylicza Fortune Business Insights. Z kolei Bloomberg New Energy Finance wskazuje, że trend dynamicznego wzrostu dotyczy także pozostałych sektorów elektromobilnego rynku, szczególnie w zakresie produkcji akumulatorów trakcyjnych. Popyt na nie w 2030 r. osiągnie poziom 2,6 TWh – to blisko dziesięciokrotny wzrost w stosunku do 2021 r. (269 GWh). MarketsandMarkets kalkuluje natomiast, że wartość globalnego rynku akumulatorów do EV w latach 2021–2025 wzrośnie o 25,3 proc. (według wskaźnika CAGR), z 27,3 mld USD do 67,2 mld USD.

Czytaj więcej

Auta elektryczne i hybrydowe z zakazem wjazdu na promy

Optymistyczne prognozy związane z elektromobilnym sektorem, mogą przełożyć się na pozytywny wpływ na gospodarkę kraju. – Na podstawie analiz PSPA do 2050 r. udział sektora e-mobility w polskim PKB może wynosić nawet do 6 proc. Jednym z koniecznych warunków realizacji tego celu jest przystosowanie przyszłych pracowników do dynamicznie zmieniających się realiów w branży motoryzacyjnej. Nowa mobilność obejmuje zupełnie nowe obszary zarówno w ujęciu technologicznym, jak i biznesowym. Można tu wymienić nie tylko produkcję samochodów elektrycznych, ale również sektor infrastruktury ładowania, branżę bateryjną, czy systemy car-sharingu. Z perspektywy pracowników osiągnięcie sukcesu w tych obszarach wymaga zdobycia nowych, szerokich kompetencji – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Tak duży potencjał, jaki stawia elektrmobilność przed polskim rynkiem, może zostać zaprzepaszczony. By temu przeciwdziałać konieczne są działania przygotowujące kadrę pracowniczą do nowych wyzwań. W raporcie PSPA „Jak elektromobilność zmieni rynek pracy w Polsce. Zielone sektory przyszłości” zawarto scenariusze skutków transformacji sektora transportu w Polsce na rynku pracy do 2030 r. W wariancie pesymistycznym, który nie zakłada podjęcia dodatkowych działań na rzecz rozwoju sektora elektromobilności przez administrację publiczną, autorzy opracowania spodziewają się, że do roku 2030 w branżach objętych badaniem pozostanie 380 tys. miejsc pracy – to względem 2020 r. spadek o 17 tys. stanowisk, czyli o ponad 4 proc. Z kolei w wariancie optymistycznym o 6 tysięcy wzrośnie zapotrzebowanie pracownicze. By to jednak osiągnąć konieczne jest m.in. wsparcie wewnętrznego rynku zeroemisyjnego transportu, optymalizacja prawa, zwiększenie nakładów na badania i rozwój oraz zapewnienie inwestorom i całemu sektorowi dostępu do wykwalifikowanych kadr. Ostatni z wymienionych elementów wymaga stworzenia warunków które zapewnią rynkowi podaż wykwalifikowanych specjalistów.

Czytaj więcej

Premiera Seres 5: Chiński elektryk z ambicjami na segment premium

Wśród dobrych rynkowych praktyk, dążących do wykrzesania jak największego potencjału z elektromobilnego rynku, są studia podyplomowe „Nowa Mobilność”, których start zaplanowano na luty tego roku. Rozpisany na 2 semestry program studiów obejmie 30 przedmiotów i 240 godzin zajęć dydaktycznych. – Umożliwienie dostępu do rzetelnej wiedzy wymaga kontaktu z praktykami rynku. Dlatego Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej organizuje studia podyplomowe „Nowa Mobilność” w ścisłej współpracy z PSPA. Przyjęliśmy założenie, że uczestnicy naszych studiów podyplomowych powinni otrzymać nie tylko solidną porcję wiedzy, ale także wskazówki, jak przełożyć ją na praktykę biznesową. Dlatego grono wykładowców nie składa się wyłącznie z nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej, ale także z praktyków biznesu z kręgu PSPA, czyli z tych osób, które mają wymierne sukcesy i realny wpływ na rozwój elektromobilności w Polsce – mówi dr hab. inż. Jacek Dybała, profesor uczelni, Prodziekan ds. Rozwoju i Nauki Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Jak wskazują organizatorzy, nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego zapewni absolwentom unikalny na polskim rynku pracy, kompleksowy zasób wiedzy technicznej w zakresie pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania. Program studiów skupi się także na identyfikacji kierunków rozwoju sektora motoryzacyjnego w Polsce i na świecie. Dodatkowo absolwent będzie legitymował się szerokimi kompetencjami w kwestiach technologicznych związanych z eksploatacją, serwisem i bezpieczeństwem urządzeń ładowania pojazdów elektrycznych, systemów magazynowania energii oraz kwestii związanych z recyklingiem baterii.