W 2019 r. Inter Cars wypracował rekordowe 8,76 mld zł przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem o ponad 10 proc. lepszym niż rok wcześniej. EBITDA zwiększyła się o prawie 18 proc., osiągając 462,14 mln zł. Szacowany skonsolidowany zysk netto za 2019 rok wyniósł 227,1 mln zł, czyli około 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Z uwagi na negatywny wpływ pandemii na rynek części perspektywy na 2020 rok są niepewne. Grupa zmaga się z utrudnieniami w sprzedaży eksportowej w wyniku ograniczeń w handlu i spadku aktywności konsumentów w związku z epidemią. – W obliczu globalnej epidemii, która tak drastycznie uderza w światową gospodarkę bardzo trudne, lub wręcz niemożliwe staje się prognozowanie trendów rozwoju rynku w perspektywie chociażby kilku miesięcy – komentuje Maciej Oleksowicz, prezes Inter Carsu.

""

moto.rp.pl

W jego ocenie, pozytywnym aspektem dla grupy jest fakt, że branża w której działa jest relatywnie bezpieczna i stabilna, a skutki globalnego kryzysu nie dotykają jej w sposób tak dramatyczny jak innych dziedzin gospodarki. – W obecnej sytuacji pandemii koronawirusa dostrzegamy zmiany zachowań konsumentów, którzy zdecydowanie częściej zaczęli wykorzystywać własne samochody jako środki codziennego transportu, zamiast korzystania z komunikacji publicznej. Odczuwamy również zwiększoną migrację użytkowników samochodów z rynku OE do aftermarketu i spodziewamy się zwiększenia ilości klientów w niezależnych serwisach samochodowych. Spodziewamy się również daleko idących zmian na rynku i opuszczenia go przez mniejszych dystrybutorów szczególnie w segmentach sprzedaży części do pojazdów ciężarowych, opon oraz środków smarnych, głównie oleju – komentuje Maciej Oleksowicz, prezes Inter Carsu.

CZYTAJ TAKŻE: Polacy częściej pytają o tańsze i mniejsze samochody

Grupa zmaga się z utrudnieniami w sprzedaży eksportowej w wyniku ograniczeń w handlu i spadku aktywności konsumentów w związku z epidemią. Potwierdzeniem tego są dane o marcowej sprzedaży. Przychody Inter Carsu zmniejszyły się rok do roku o prawie 13 proc. Mimo utrudnień spółki dystrybucyjne grupy kontynuują jednak działalność operacyjną na wszystkich rynkach zagranicznych. Zarząd Inter Carsu przyznał, że spodziewa się istotnego negatywnego wpływu pandemii na wyniki finansowe grupy w I kwartale, a także w kolejnych kwartałach 2020 r.