GDDKiA postanowiła wesprzeć rozwój elektromobilności. Podpisała umowy na budowę 28 stacji ładowania, które mają funkcjonować od drugiej połowy 2022 roku. Nowe punkty zostaną zlokalizowane na Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) przy drogach ekspresowych oraz autostradach. Zawarte kontrakty dotyczą dzierżawy fragmentów nieruchomości przeznaczanych na budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli ich operatora oraz dostawcy usługi ładowania dla tych stacji. Wśród wymagań Dyrekcja narzuciła, że dana stacja musi posiadać min. dwa punkty ładowania, a jej minimalna moc ma wynosić 50 kW. Nie oznacza to jednak, że zarządcy nie zdecydują się na zwiększenie ich potencjału.

CZYTAJ TAKŻE: Volkswagen i Volvo liderami elektryfikacji europejskiego rynku

""

fot. Greenway

moto.rp.pl

W ramach dziesięciu umów podpisanych z konsorcjum firm Ekoen (lider) oraz Ekoenergetyka – Polska (partner), powstaną punkty ładowania na 18 MOPach. Kolejne sześć umów zawarto z firmą Greenway Polska. Obecnie ogólnodostępne punkty ładowania są postawione na 20 MOPach, z czego sześć ma swoje miejsce przy autostradach i drogach ekspresowych zarządzanych przez GDDKiA. Natomiast w budowie są kolejne stacje ładowania na 21 MOPach.

CZYTAJ TAKŻE: Nowy program dopłat do samochodów elektrycznych