Projekt ustawy o elektromobilności z poprawkami

Po procesie konsultacji publicznych, projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, Ministerstwo Klimatu i Środowiska odniosło się do zgłoszonych uwag. Działania nad projektem skomentowało również Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Publikacja: 28.01.2021 02:30

Projekt ustawy o elektromobilności z poprawkami

Foto: moto.rp.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o zakończeniu procesu konsultacji publicznych oraz omówienia wprowadzonych poprawek do projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z zapisami w Dyrektywie przewiduje się obowiązek wyposażenia nowych budynków i poddawanych ważniejszym renowacjom, we wstępną infrastrukturę kanałową. Ma to umożliwić w przyszłości instalację punktów ładowania pojazdów.

CZYTAJ TAKŻE: Skoda liderem e-mobilności w 2020 roku

PSPA podało również, że utrzymany został pakiet przepisów ułatwiających instalację punktów ładowania w istniejących budynkach wielorodzinnych na wniosek mieszkańców, którzy posiadają auta elektryczne. Ta propozycja została opracowana w ramach „Białej Księgi Elektromobilności” od PSPA. – Zmiany były nieznaczne, a niektóre z nich pozytywnie nas zaskoczyły. Mowa o podwyższeniu mocy punktu ładowania, na którego instalację wystarcza zgoda w rozumieniu czynności zwykłego zarządu: z 7,4 kW do 11 kW. Ostateczny kształt projektowanej regulacji, w wersji zaprezentowanej przez ministerstwo, otwiera furtkę do poprawy sytuacji mieszkańców budynków wielorodzinnych korzystających z samochodów elektrycznych. Brzmienie przepisów w nowej treści będziemy jeszcze weryfikować, kiedy zostaną upublicznione – mówi Joanna Makola, prawnik i kierownik projektu Biała Księga Elektromobilności PSPA.

""

moto.rp.pl

Przychylono się do wprowadzenia zmian w relacjach pomiędzy operatorem ogólnodostępnej stacji ładowania (OOSŁ) a dostawcą usługi ładowania (DUŁ). Zgodnie z obowiązującymi przepisami na jednej stacji ładowania może funkcjonować jedynie jeden operator. Wynika to z szeregu przepisów, składających się na opis obowiązków podmiotów tworzących rynek ogólnodostępnej infrastruktury. W to zalicza się też nie do wdrożenia w praktyce, mechanizm kupowania i rozliczania energii elektrycznej przez dostawców usług ładowania. To jednak wraz z nowelizacją ustawy ma ulec zmianie.

Kolejną pozytywną nowością jest usunięcie możliwości wjazdu do Stref Czystego Transportu (SCT), pojazdów napędzanych LPG. Dodatkowo wycofano projekt przepisu wiążącego prawo wjazdu do stref z określonymi normami EURO w określonych przedziałach czasowych. Zgodnie z nową propozycją, gminy o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys., w których odnotowano przekroczenia limitów emisji tlenków azotu (NOx), będą miały obowiązek stworzenia Stref Czystego Transportu. Z projektu ustawy usunięto też zapisy dopuszczające wjazd do SCT pojazdów należących do przedsiębiorców oraz pojazdów użytkowanych w celu pomocy osobom potrzebującym wsparcia w sprawach życia codziennego. Rada gminy zachowa jednak prawo do ustanawiania dodatkowych wyłączeń od ustawowego zakazu wjazdu.

""

moto.rp.pl

CZYTAJ TAKŻE: Lightyear One: Auto ładowane energią słoneczną

Nie wszystkie zmiany są jednak pozytywne. Utrzymane pozostały wysokie opłaty za wpis do rejestry Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Zgodnie z zapisami operator będzie musiał zapłacić maksymalnie 25 zł miesięcznie za każdą stację ładowania. Dodatkowo będzie jeszcze opłata ryczałtowa w wysokości 250 zł miesięcznie, którą poniosą dostawcy usługi ładowania. Doprecyzowanie opłat pojawi się wraz z rozporządzeniem wykonawczym. – Jest to nowa opłata nałożona na uczestników rynku i potencjalnie bardzo dotkliwa. Nie znajdujemy dla niej żadnego uzasadnienia. Skutek może być jeden – wyhamowanie tempa rozwoju rynku ogólnodostępnej infrastruktury. Biorąc pod uwagę ilość stacji ładowania w Polsce na koniec 2020 roku, Urząd Dozoru Technicznego, który już teraz pobiera również opłaty z tytułu odbiorów stacji ładowania, maksymalnie mógłby zostać zasilony kwotą powyżej 400 tys. złotych. Prognozy zawarte w Polish EV Outlook zakładają rozwój rynku do poziomu 48 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania, co oznacza kwotę przekraczającą nawet 10 mln złotych – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o zakończeniu procesu konsultacji publicznych oraz omówienia wprowadzonych poprawek do projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z zapisami w Dyrektywie przewiduje się obowiązek wyposażenia nowych budynków i poddawanych ważniejszym renowacjom, we wstępną infrastrukturę kanałową. Ma to umożliwić w przyszłości instalację punktów ładowania pojazdów.

CZYTAJ TAKŻE: Skoda liderem e-mobilności w 2020 roku

Pozostało 88% artykułu
Tu i Teraz
BMW wzywa do warsztatów ponad 460 000 używanych aut. Chodzi o poduszki powietrzne
Tu i Teraz
Elektryczny hipersamochód Lotusa rozbija się w Goodwood po przejeździe 100 m
Tu i Teraz
Legendarny tor wyścigowy wystawiony na sprzedaż. Przez 62 lata był w posiadaniu rodziny
Tu i Teraz
Ze Śląska na Pomorze Zachodnie w pięć godzin? Tak, dzięki nowej drodze ekspresowej
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Tu i Teraz
Turcy już mają swoje auta elektryczne. Teraz będą je sprzedawać w całej Europie
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą