Ważne zmiany w rękojmi. Ważne jeśli kupujesz auto na firmę

Wraz z początkiem roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność uzyskają uprawnienia, które do tej pory przypisane były dla zwykłych klientów. Oznacza to pojawienie się ochrony prawnej w przypadku zakupu towarów lub usług.

Publikacja: 15.01.2021 00:43

Ważne zmiany w rękojmi. Ważne jeśli kupujesz auto na firmę

Foto: moto.rp.pl

Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego (SPRM) poinformowało o zmianach jakie zaszły w rękojmi wraz z początkiem tego roku. Ustawodawca dokonał podziału konsumentów według kryterium zakupu. Oznacza to, że rozróżnia się obecnie osoby kupujące prywatnie, jak też działalności gospodarcze robiące firmowe zaopatrzenie. Nowością jest odrębna kategoria przedsiębiorców (jednoosobowa działalność) kupujących na rzecz działalności, ale nie są to zakupy bezpośrednio powiązane z prowadzonym biznesem. Jak podaje SPRM, przykładem może być dentysta kupujący samochód.

CZYTAJ TAKŻE: Firmy mogą stracić ulgi na zakup aut

W tym przypadku zakup zostanie uznany za niezwiązany z prowadzoną działalnością i będzie podlegał przywilejom dostępnym konsumentom prywatnym. „Ocena tego, czy zakup miał charakter „zawodowy”, czy też nie, będzie dokonywana głównie na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej” – czytamy na portalu SPRM. Dodatkowo planowane jest wprowadzenie wzoru oświadczenia dla klienta, w którym określane będzie w jakim charakterze kupuje towar bądź usługę. Wraz z nowym prawem pojawi się również możliwość odstąpienia przez przedsiębiorców jednoosobowych od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem firmy, w terminie 14 dni lub nawet 12 miesięcy (drugi przypadek występuje jedynie jak sprzedawca nie poinformuje o prawie odstąpienia od umowy).

""

moto.rp.pl

Obowiązujące przepisy wzbudziły wątpliwości firm finansujących zakup pojazdów. Teoretycznie, większość tego typu umów jest podpisywanych poza siedzibą firmy (np. u leasingodawcy, za pośrednictwem kuriera lub punkcie dealerskim). Ministerstwo Rozwoju wraz z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajęło stanowisko w tej sprawie. „Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie powinno przysługiwać w przypadku umów leasingu (bez względu na jego rodzaj), ponieważ są to usługi finansowe, wyłączone spod ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jej przepisów nie stosuje się zaś do umów dotyczących usług finansowych, takich jak: usługi bankowe, umowy kredytu konsumenckiego, ubezpieczenia czy też nabycie lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Co ważne, ten katalog umów nie ma charakteru zamkniętego i według interpretacji resortu rozwoju i UOKiK obejmuje również inne o podobnym charakterze, czyli na przykład leasingowe” – czytamy wyjaśnienie na portalu SPRM.

Oznacza to, że ustawodawca wykluczył możliwość odstąpienia od umowy m.in. w przypadku zawartego leasingu poza siedzibą firmy. Pozostała jednak „furtka” dla konsumentów i przedsiębiorców (jednoosobowych), którzy mają prawo do odstąpienia od umowy zakupu pojazdu na odległość (platforma internetowa) lub poza lokalem dealera. Rozwiązaniem tego problemu jest np. wydanie auta po 14 dniach od dnia podpisania umowy.

""

moto.rp.pl

CZYTAJ TAKŻE: Firmy ograniczą zakupy samochodów

Od 1 stycznia 2021 roku, przedsiębiorca odstępujący od umowy w przeciągu 14 dni, poniesie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, w sytuacji, kiedy korzysta z niej w sposób wykraczający poza zasady określone w ustawie o prawach konsumenta. W takim przypadku jest zobowiązany do wyrównania np. dealerowi utratę wartości (podstawą będzie uzasadniona utrata dochodu (przez dealera), wynikająca z konieczności sprzedaży zwróconego samochodu jako używany). Zapytaliśmy firmy operujące przede wszystkim w internecie, jakie zmiany zostaną wprowadzone w ich działalności w związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi rękojmi. Na odpowiedź czekamy.

Tu i Teraz
Blokada mostów w Warszawie. Policja obserwuje przeprawy przez Wisłę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Tu i Teraz
Jutro blokada mostów w Warszawie. Aktywiści planują utrudnić życie kierowcom
Tu i Teraz
Uwaga na fałszywe SMS-y z mandatami. GITD komentuje "nie reagować, to oszustwo"
Tu i Teraz
Polskie firmy budujące drogi rozpychają się w Europie
Tu i Teraz
Zmarł Paolo Pininfarina. Jego firma zaprojektowała 1300 samochodów, w tym Izerę