Resort planuje zakazać wymiany liczników kilometrów

Ministerstwo Infrastruktury opublikowano nowelizację ustawy z 2019 roku, dotyczącej nakazu zgłaszania wymiany drogomierzy i karania bezpodstawnej zmiany ich wskazań. Zgodnie zapowiedzią zwolnieni z tego obowiązku mają być właściciele części pojazdów oraz służby mundurowe.

Publikacja: 17.11.2020 07:01

Resort planuje zakazać wymiany liczników kilometrów

Foto: fot. AdobeStock

W dniu 25 maja 2019 roku została wprowadzona ustawa – „Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny”, której celem było ukrócenie procederu cofania liczników oraz ich wymiany bez zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Wymiar sprawiedliwości otrzymał możliwość karania, pozbawieniem wolności do lat pięciu lub nałożeniem grzywny, osób łamiących w ten sposób prawo. „Art. 306a. Par. 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Par. 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w ust. l. Par. 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu kreślonego w par. 1 lub par. 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. – czytamy w ustawie.

CZYTAJ TAKŻE: Szykujcie się na odcinkowe pomiary prędkości na autostradach

W ustawie zaznaczono również, że zakazuje się bezpodstawnej wymiany drogomierza. Jako wyjątek uznano jego nieprawidłowe działanie albo sytuację, gdy stanowi on jedną całość z innymi podzespołami (np. zespół wskaźników), a jeden z nich uległ awarii. W takiej sytuacji, po wymianie drogomierza, konieczna jest wizyta na stacji diagnostycznej, w ciągu 14 dni, w celu sprawdzenia, odczytania wskazań oraz dokonania odpowiedniego wpisu do Centralnej Ewidencji Pojazdów. „Art. 81a. Wymiana drogomierza jest dopuszczalna, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Wymiana drogomierza może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu” – zapisano w ustawie.

""

fot. AdobeStock

moto.rp.pl

Będzie nowelizacja
Resort Infrastruktury postanowił doprecyzować zapisy zawarte w tej ustawie. Chodzi dokładniej o art. 81b, gdzie stwierdzono, że obowiązek zgłoszenia wymiany drogomierza do diagnosty, przypada na „właściciela lub posiadacza pojazdu, pojazdu wielobieżnego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej lub motoroweru, także niezarejestrowanego (red.)”. Zgodnie z tym brzmieniem do kontroli powinny stawić się zarówno właściciel z pojazdem drogowym, jak też pozadrogowym (np. wózki widłowe).

CZYTAJ TAKŻE: Będzie łatwiej dla kierowców. Te przepisy się zmienią

Zaproponowana poprawka zmienia brzmienie tego zapisu na: „właściciel lub posiadacz pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej lub motoroweru, także niezarejestrowanego”. Dzięki temu obowiązek zgłaszania wymiany drogomierza nie będzie dotyczył pojazdów, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji oraz pojazdów wolnobieżnych, z wyjątkiem tych co wchodzą w skład kolejki turystycznej. Dodatkowo resort postanowił znieść obowiązek zgłaszania wymiany licznika w przypadku pojazdów służb mundurowych czy wywiadu. Prawdopodobnie jest to związane z zachowaniem dyskrecji co do ich numerów rejestracyjnych. Zgodnie z zapowiedzią, zaproponowane zmiany mają wejść w życie 14 dni po ich ogłoszeniu.

W dniu 25 maja 2019 roku została wprowadzona ustawa – „Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny”, której celem było ukrócenie procederu cofania liczników oraz ich wymiany bez zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Wymiar sprawiedliwości otrzymał możliwość karania, pozbawieniem wolności do lat pięciu lub nałożeniem grzywny, osób łamiących w ten sposób prawo. „Art. 306a. Par. 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Par. 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w ust. l. Par. 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu kreślonego w par. 1 lub par. 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. – czytamy w ustawie.

Tu i Teraz
Niemiecka Bundeswehra z miliardowym zamówieniem na terenowe Mercedesy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Tu i Teraz
Szef designu Rolls-Royce’a zamordowany w swoim domu w Bawarii
Tu i Teraz
Włochy chcą zaoferować chińskim firmom wygaszone marki aut należące do Stellantisa
Tu i Teraz
BMW wzywa do warsztatów ponad 460 000 używanych aut. Chodzi o poduszki powietrzne
Tu i Teraz
Elektryczny hipersamochód Lotusa rozbija się w Goodwood po przejeździe 100 m