Tym samym w 2019 roku wpłynęło aż o ponad 442 tysiące więcej zapytań niż rok wcześniej, a dokładnie 1 mln 953 788. To prośby o dane dotyczących polskich kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość na terenie Unii. W wymianie danych pomagają Krajowe Punkty Kontaktowe. Każdy z członków UE posada taką komórkę, która umożliwia oficjalne przekazywanie danych kierowców jak i pojazdów.

""

moto.rp.pl

Najwięcej przekroczeń zarejestrowano w Niemczech (1 mln 055 196). Albo Niemcy częściej kontrolują prędkość niż rok wcześniej, albo Polacy jeżdżą u naszych zachodnich sąsiadów za szybko, bo w porównaniu z rokiem 2018 zanotowano 325 tysięcy więcej wykroczeń. Wysoko również Austria i Francja (218 250 i 148 084 zapytań). Porządny wzrost zanotowaliśmy na Litwie z 6264 zapytań w 2018 roku do 17 866 w 2019 roku. Spokojniej jeździmy w Grecji. Liczba zapytań spadła do trzech w 2019 roku z 34 w 2018 r.

""

moto.rp.pl

Liczba zapytań do Krajowego Punktu Kontaktowego w 2019 roku (w nawiasie dane z 2018 roku):
Niemcy
– 1 055 196 (729 624)
Austria – 218 250 (106 571)
Francja – 148 084 (133 194)
Holandia – 134 108 (124 659)
Włochy – 122 819 (143 218)
Czechy – 93 293 (110 749)
Belgia – 48 670 (46 894)
Łotwa – 45 263 (43 570)
Węgry – 32 341 (37 733)
Litwa – 17 866 (6 264)
Chorwacja – 13 659 (1 246)
Hiszpania – 13 534 (17 418)
Luksemburg – 3 590 (3 501)
Estonia – 3 460 (3 313)
Bułgaria – 2 315 (1 828)
Słowacja – 657 (79)
Słowenia – 467 (584)
Malta – 196 (74)
Finlandia – 15 (13)
Grecja – 3 (34)
Dania – 2 (0)

CZYTAJ TAKŻE: Szwajcarzy chcą radarów dla zbyt głośnych samochodów

""

moto.rp.pl