Opłaty za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów zachowano na dotychczasowym poziomie. Ich koszt wzrośnie w przypadku badania technicznego wykonywanego 45 dni po terminie ważności. W projekcie napisano: „Opłaty te pobiera się niezależnie od opłaty za przeprowadzenie badania technicznego w wysokości odpowiadającej 50 proc. wysokości opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i będą one stanowiły przychód Transportowego Dozoru Technicznego”.

""

Wzrośnie koszt badania technicznego wykonywanego 45 dni po terminie ważności.

moto.rp.pl

Za organizację i funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości badań technicznych pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad tymi badaniami, a także przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia diagnostów – odpowiedzialny będzie Transportowy Dozór Techniczny (TDT). To zmiana, bo obecnie nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów sprawuje 380 starostów. Zmiana nastąpiła po tym jak najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonywanie tego zadania przez niektórych z nich.

ZOBACZ TAKŻE: Raport Transport & Environment: Trujące diesle masowo jadą nad Wisłę

Projekt ustawy zakłada, że od stacji kontroli pojazdów, za każde badanie techniczne będzie pobierana tzw. opłata jakościowa. Jej maksymalna wysokość ma wynieść 3500 złotych. Opłata ma obowiązywać od 2020 roku i ma być przeznaczona „na zapewnienie funkcjonowania systemu wysokiej jakości badań technicznych pojazdów”.