„Zmiana cennika GreenWay jest spowodowana ponad 100 procentowym wzrostem cen rynkowych energii elektrycznej w ciągu ostatniego roku, wzrostem opłat za dystrybucję energii oraz wysoką inflacją skutkującą wzrostem pozostałych kosztów (red.)” – czytamy w komunikacie GreenWay. Oznacza to, że średni wzrost za kilowatogodzinę wyniesie 16 procent, a przy opłatach abonamentowych 14 procent.

Czytaj więcej

Kraje z najwyższym odsetkiem sprzedaży aut elektrycznych. Polska na 25 miejscu

Tym samym już od 1 kwietnia br., 1 kWh przy ładowaniu AC kosztować będzie 1,49 zł (do tej pory 1,36 zł). Ładowanie DC z mocą do 100 kW to wydatek 2,47 zł za 1 kWh (wcześniej w przedziale 70-140 kW – 2,34 zł), a najmocniejsza dostępna moc została wyceniona na 2,73 zł za 1 kWh (wcześniej 2,55 zł). Wraz z wprowadzeniem nowego cennika zostanie uproszczona też jego struktura. Opłaty będą określone dla trzech kategorii: dla stacji AC, stacji DC o mocy mniejszej lub równej 100 kW, oraz większej niż 100 kW. Ważną zmianą, jest również podniesienie opłat za czas postoju samochodu przy stacji ładowania po przekroczeniu limitu bezpłatnych minut na stacjach AC (180 min) oraz ujednolicenie tego limitu na stacjach DC (60 min) dla wszystkich planów cenowych. Teraz ten koszt wyniesie 0,34 zł za minutę. Obecnie obowiązujące ceny są efektem Tarczy Antyinflacyjnej, która umożliwiła, od lutego br. stosowanie obniżonej z 23 do 5 procent stawiki podatku VAT. Można więc zakładać, że wraz z końcem jej obowiązywania ceny po raz kolejny wzrosną.

Czytaj więcej

Świętokradztwo czy trend? Klasyczny Mustang z napędem elektrycznym