Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu priorytetowego pn. „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”. Beneficjentami programu mogą być operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD). „Celem tego programu jest rozwój infrastruktury poprzez rozbudowę lub modernizację elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej przekładającej się m.in. na zwiększenie przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych” – podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego.

Czytaj więcej

Ford F-150 Lightning: Wszyscy chcą elektrycznego pickupa. Produkcja wyprzedana

W ramach programu interesanci mogą ubiegać się o:

– wsparcie w zakresie budowy nowych, rozbudowy albo modernizacji stacji transformatorowo-rozdzielczych na wszystkich dowolnych poziomach napięcia,

– rozbudowę lub modernizację pół rozdzielni lub poprawę systemu nadzoru i sterowania (w tym monitoring) stacji transformatorowo-rozdzielczych,

– budowę/przebudowę linii elektroenergetycznych WN (wysokiego napięcia) , SN (średniego napięcia), NN (niskiego napięcia),

– zwiększenie stopnia automatyzacji sieci,

– rozwój systemów pomiarowych, systemów komunikacji i systemów IT umożliwiających lub poprawiających warunki monitoringu i wizualizacji stanu pracy sieci, co ma na celu przystosowanie jej do wzrostu nasycenia źródłami generacji rozproszonej oraz stacjami ładowania pojazdów elektrycznych.

Czytaj więcej

Katalog elektromobilności: Wszystko o elektrykach na polskim rynku
Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

- Uruchomiliśmy już wsparcie zakupu i leasingu pojazdów, w styczniu ruszą nabory wniosków dotyczących budowy infrastruktury ładowania pojazdów zeroemisyjnych. Wsparcie dla operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) na rozbudowę sieci dystrybucyjnej, która służy uruchomieniu instalacji stacji ładowania, przede wszystkim instalacji szybkich i ultraszybkich jest naturalnym i jednocześnie koniecznym uzupełnieniem naszej oferty. Na ten cel przeznaczymy w sumie 1 mld złotych pochodzący właśnie ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Kwota ta powinna pozwolić na wybudowanie 4000 km linii energetycznych oraz 800 stacji transformatorowych – powiedział prof. Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW.

Czytaj więcej

Chcesz mieć ładowarkę? Dostaniesz dofinansowanie

Pierwsza transza z budżetem 100 mln zł będzie obowiązywać od 13 grudnia 2021 roku do 28 lutego 2022 roku. Ponadto Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego potwierdził skierowanie wsparcia na pięć innych programów zgłoszonych przez NFOŚiGW. Łączny budżet zaakceptowanych polskich propozycji to 8,1 mld złotych. Fundusz Modernizacyjny to europejski instrument finansowania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej. Ma on działać w latach 2021-2030 i jest zasilany środkami ze sprzedaży 2 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami.