Szymon Huptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury podkreśla, że z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 realizowanych jest obecnie 11 zadań o długości prawie 100 km, a siedem jest na etapie przetargu i w przygotowaniu. Wartość obwodnic w realizacji to 3,6 mld zł, a w przetargu i przygotowaniu są zadania o wartości ok. 2,4 mld zł. Rzecznik dodał również, że do tej pory przy wykorzystaniu środków programu udało się zbudować 30 obwodnic o łącznej długości prawie 300 km i wartości 7,3 mld zł. W latach 2020-2030 zaplanowano w ramach programu realizację 13 zadań o długości 105,3 km i wartości prawie 2,6 mld zł. Z kolei w trakcie postępowania przetargowego są trzy zadania o długości 12,6 km i wartości 389,6 mln zł.

Czytaj więcej

Trasa S7 otwarta. Szybszy wyjadz z Warszawy w kierunku Krakowa

W ramach PB100 do użytku zostały oddane dwie obwodnice. Pierwsza z nich w Smolajnach na drodze krajowej 51. Jej długość to 1,7 kilometra. Druga droga zlokalizowana jest koło miejscowości Brzezia na drodze krajowej nr 25, a jej długość to 4,5 kilometra. Pozostałe inwestycje (82 zadania) są na etapie prac przygotowawczych. Wszystkie budowane obwodnice w ramach programu są drogami klasy GP (głównie ruch przyspieszony). Większość z nich będzie miała przekrój jednojezdniowy, ale tam, gdzie drogi te będą przebiegać w terenie zurbanizowanym, a w ramach prac przygotowawczych prognozowane jest duże natężenie ruchu, powstaną jako dwujezdniowe. Jak podaje GDDKiA (odpowiedzialna za realizację projektu), podstawowym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek. Na realizację programu rząd przeznaczy 28 mld zł.

Czytaj więcej

Nowa twarz luksusu. Oto pierwszy elektryczny Maybach