Zgodnie z informacjami podanymi przez GDDKiA, wyłoniony w przetargu wykonawca będzie zobowiązany do przebudowy czterowlotowego skrzyżowania łącznic węzła drogowego Pcim z drogami gminnymi i czterowlotowego skrzyżowania (starodroża DK7) i dróg gminnych na rondo sześciowlotowe z jezdnią wokół ronda o szerokości 6 metrów i pierścieniem przejazdowym o szerokości 1 metra. Dodatkowo zostanie wykonane odwodnienie terenu wraz z przebudową przepustów i oświetlenia ulicznego oraz tarczy ronda.

CZYTAJ TAKŻE: Trasa S8 oficjalnie za głośna. Powstaną nowe bariery dźwiękochłonne

""

fot. GDDKiA

moto.rp.pl

Decyzja o rozbudowie skrzyżowania jest podyktowana kwestiami bezpieczeństwa. Obecnie występują tam utrudnienia w ruchu kołowym. Tworzą się zatory drogowe wynikające z braku odpowiedniej powierzchni akumulacji pomiędzy skrzyżowaniami, które są zlokalizowane blisko siebie (25 metrów).

CZYTAJ TAKŻE: Droga wylotowa na Kraków otwarta

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w komunikacie podała, że w lipcu 2018 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy gminą Pcim, a GDDKiA. Zgodnie z nim po stronie Gminy było przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Z kolei Dyrekcja ma się zając realizacją i budową. Czas przeznaczony na wykonanie prac to 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do czasu umowy nie wlicza się okres zimowy, przypadający od 15 grudnia 2021 do 15 marca 2022 r.

""

fot. GDDKiA

moto.rp.pl