Jedynym miejscem, na którym jeszcze jezdnia pozostaje zwężona jest 400-metrowy kawałek w Ostrowiku. Całkowita wartość obu inwestycji (przygotowanie prac i budowa) to 1,2 mld zł. Na włączonych do ruchu odcinkach obowiązuje jednak ograniczenie prędkości do 80 km/h, bo trwają jeszcze prace wykończeniowe. To m.in. budowa Miejsc Obsługi Podróżnych, dróg dojazdowych, kanalizacji deszczowej itp. Zakończenie wszystkich robót planowane jest na czwarty kwartał 2020 r.

CZYTAJ TAKŻE: Mniejszy ruch, mniej śmiertelnych wypadków. Polska w połowie stawki

""

moto.rp.pl

CZYTAJ TAKŻE: Z Bałtyku na południe Polski po nowych drogach

W ub. roku do ruchu włączonych zostało pięć fragmentów trasy S17 od końca obwodnicy Kołbieli do węzła Kurów Zachód – w sumie ok. 70 km. W rezultacie kierowcy mieli do dyspozycji ok. 155 km dwujezdniowej trasy do Piask. Jeszcze w grudniu przełożony został ruch na jedną jezdnię powstającej drogi S17 od Kołbieli do Warszawy. W maju otwarty został wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 50 w Kołbieli nad jezdnią trasy S17, co znacznie usprawniło w tym miejscu ruch. Od początku lipca kierowcy korzystają również z nowej jezdni w okolicach węzła Góraszka.