Egzamin na prawo jazdy w czasie pandemii

W temacie zdawania egzaminów na prawo jazdy w czasach rozmrażania gospodarki i panującej nadal pandemii, powstało wiele mitów, które nie zawsze są prawdziwe. Zapytaliśmy u źródła jakie obowiązują zasady zdawania egzaminów.

Publikacja: 03.06.2020 01:05

Egzamin na prawo jazdy w czasie pandemii

Foto: moto.rp.pl

Zamknięcie z początkiem marca Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD) spowodowało przestój w egzaminowaniu przyszłych kierowców, jak też szkoleniach prowadzonych przez ośrodki. Teraz powoli przyszedł czas powrotu do normalności. Nowe zasady obowiązujące w WORD-ach budzą dość duże emocje. Pojawiły się informacje dotyczące znaczących obostrzeń w zasadach działalności placówek, jak też przerywania egzaminów w momencie „kichnięcia”. Jak jest naprawdę i jak duży obowiązuje rygor? O to zapytaliśmy Tomasza Matuszewskiego, zastępcę dyrektora warszawskiego WORD-u. Oto jak wygląda proces egzaminacyjny w nowej rzeczywistości.

""

moto.rp.pl

– Dlaczego przepisy dotyczące egzaminowania adeptów na prawo jady nie są we wszystkich Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego ujednolicone? Czy oznacza to, że w WORD-ach jest dowolność działań i zasad?

Przepisy dotyczące warunków i zasad przeprowadzania egzaminów są ujednolicone dla wszystkich WORD-ów w kraju. Określa je głównie ustawa o kierujących pojazdami w części dotyczącej sprawdzania kwalifikacji i przeprowadzania egzaminów państwowych oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. W związku z tym w zakresie istoty organizacji i przeprowadzania egzaminów państwowych nie ma dowolności. Przyczyn ewentualnych różnic należy raczej upatrywać w obszarze akcydentalnym związanym głównie z szeroko rozumianą infrastrukturą – różne pojazdy, różne rozwiązania drogowe oraz indywidualizmem ludzi stosujących te same przepisy.

– Czy różnice w podchodzeniu do sposobu egzaminowania nie spowodują sytuacji, w której ludzie zaczną podróżować po kraju w poszukiwaniach ośrodka z najmniejszymi restrykcjami?

Osoby uzyskujące uprawnienia od dawna samodzielnie wybierają miejsca, w których zamierzają składać egzamin na prawo jazdy. Do zamierzchłych należą czasy ,,przywiązania kandydata na kierowcę do miejsca egzaminowania znajdującego się na obszarze województwa, na terenie którego był zameldowany”. Powyższy wybór wynika z wielu przesłanek i moim zdaniem nie powinno się go ograniczać. Jeśli chodzi o restrykcje – rozumiem, że związane z obecną sytuacją epidemii – każdy dyrektor WORD ustala je w oparciu o przepisy odpowiedniego rozporządzenia Rady Ministrów oraz wytyczne Inspekcji Sanitarnej.

– Jakie obostrzenia są w warszawskich WORD-ach? Na co muszą być przygotowani egzaminowani? Mowa w szczególności o tych zdających egzamin na kategorię m.in. B, B+E, C, C+E.

Szczegółowo można się z nimi zapoznać na naszej stronie internetowej. Generalnie trzeba być przygotowanym na sytuację ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz troski o bezpieczeństwo wszystkich naszych klientów oraz pracowników. WORD Warszawa zapewnia m.in. dostęp do środków dezynfekujących przy wejściu do budynku oraz sal egzaminacyjnych i wykładowych. Pojazdy egzaminacyjne i ww. sale są poddawane procesowi dezynfekcji każdorazowo po przeprowadzonym egzaminie. Wymagamy respektowania następujących zasad:
– Osoba wchodząca na teren WORD Warszawa wyraża zgodę na przestrzeganie ustalonych zasad i poddaje się poleceniom pracownika WORD Warszawa zgodnie z oświadczeniem, które podpisuje w obecności upoważnionego pracownika WORD bezpośrednio przed wejściem na teren Ośrodka.
– Osoba zobowiązana jest poddać się pomiarowi temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Pomiar temperatur nie będzie rejestrowany. W przypadku wyniku temperatury podwyższonej (powyżej 37,5 stop.), osoba nie zostanie wpuszczona na teren budynku WORD oraz dopuszczona do egzaminu lub szkolenia.
– Osoba wchodząca zobowiązana jest do poddania się dezynfekcji dłoni płynem dezynfekującym.
– Osoby przebywające na terenie WORD Warszawa zobowiązane są do przebywania w miejscach wyznaczonych, dostosowanych do norm odległości między poszczególnymi osobami.
– Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego kategorii A, A1, A2, AM prawa jazdy zobowiązane są do posiadania swojego kasku.

CZYTAJ TAKŻE: W 2020 roku nowe pytania w testach na prawo jazdy

""

moto.rp.pl

– W mediach pojawiły się doniesienia, że osoba zdająca pojawi się w ośrodku z katarem czy kaszlem, nie zostanie dopuszczona do egzaminu. Czy jest to prawda? Przecież w tym okresie wiele osób cierpi z powodu np. alergii co nie jest przecież jednoznaczne z byciem zarażonym COVID-19.

W WORD w Warszawa nie stosujemy żadnych dodatkowych obostrzeń i nie są mi znane przypadki, aby nasi egzaminatorzy lub wykładowcy zgłaszali zaistnienie podobnych przypadków. Oczywiście naszej pracy towarzyszy roztropna czujność i towarzysząca jej odpowiedzialność za siebie i innych. W związku z tym nie można wykluczyć sytuacji nie dopuszczenia do egzaminu osoby nieposiadającej odpowiedniej sprawności fizycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami.

CZYTAJ TAKŻE: 20 tys. osób dostało prawo jazdy bez egzaminu praktycznego

Tu i Teraz
Blokada mostów w Warszawie. Policja obserwuje przeprawy przez Wisłę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Tu i Teraz
Jutro blokada mostów w Warszawie. Aktywiści planują utrudnić życie kierowcom
Tu i Teraz
Uwaga na fałszywe SMS-y z mandatami. GITD komentuje "nie reagować, to oszustwo"
Tu i Teraz
Polskie firmy budujące drogi rozpychają się w Europie
Tu i Teraz
Zmarł Paolo Pininfarina. Jego firma zaprojektowała 1300 samochodów, w tym Izerę