Od 01 stycznia kierowcy otrzymają więcej punktów karnych za wykroczenia drogowe

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadza nowy taryfikator mandatów. Zgodnie z nim zwiększy się liczba punktów karnych, które mogą otrzymać kierowcy za drogowe wykroczenia. Ich górny limit pozostaje bez zmian.

Publikacja: 01.01.2022 09:18

Od 01 stycznia kierowcy otrzymają więcej punktów karnych za wykroczenia drogowe

Foto: AdobeStock

Podwyżka mandatów to dopiero połowa zmian jakie zaszły. Usunięto możliwość redukcji punktów karnych dzięki odbyciu odpowiedniego szkolenia. Ponadto punkty karne kasować się będą po dwóch latach od opłacenia mandatu (a nie jego otrzymania). To co z kolei nie uległo modernizacji to obowiązujące maksymalne limity punktowe. Nadal kierowcy mogą zebrać do 20 punktów karnych w przypadku młodych kierowców (do 2 lat posiadania prawa jazdy) i do 24 dla pozostałych.

Legislatorzy znacząco zwiększyli liczbę punktów jakie można uzyskać za przekroczenia prędkości. Zgodnie z tym za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h otrzymamy 15 punktów karnych, a do 50 km/h – 13 punktów. Z kolei wykroczenie do 40 km/h to 10 punktów karnych.

Od 11 do 20 km/h – 3 pkt.

Od 21 do 30 km/h – 6 pkt.

Od 31 do 40 km/h – 10 pkt.

Od 41 do 50 km/h – 13 pkt.

Od 51 km/h i wzwyż – 15 pkt.

Czytaj więcej

Od dzisiaj nowe stawki za mandaty. Tak wygląda nowy tarfikator

W taryfikatorze uwzględniono również szereg innych przewinień. Wśród nich występują te za które otrzymamy 15 punktów karnych:

– wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

– niezastosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,

– niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,

– omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,

– wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,

– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,

– neustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd,

– kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

– kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu,

– naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo.

Czytaj więcej

Wojsko może zarekwirować prywatny pojazd

13 punktów karnych otrzymamy za:

– przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h.

10 punktów karnych kierowca otrzyma za:

– przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji. Jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 lub więcej to otrzymamy 10 pkt. karnych. Za 1 osobe będzie to 1 pkt, za 2 – 2pkt., za 3 – 3 pkt. itd.

– naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone,

– naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,

– przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h,

– naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej,

– nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

Czytaj więcej

Szkolenia i egzaminy nowych kierowców zostaną ulepszone

8 punktów uzyskamy za:

– używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim,

– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania,

– niezastosowanie się do sygnałów świetlnych,

– niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

– sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego,

– nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej,

– nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu,

– nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym,

– nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom,

– naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

– naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

– naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach,

– naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

– naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi,

– niezastosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”,

– naruszenie znaku cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie,

– zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości nie mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu.

Czytaj więcej

Już w przyszłym roku nowy wzór dowodów rejestracyjnych

6 punktów otrzymamy za:

– przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami,

– wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym,

– zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym,

– wyprzedzanie z niewłaściwej strony,

– przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h,

– niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”,

– naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych,

– jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych,

– naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku, wysepki dla pasażerów na przystanku,

– naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które nie spowodowało uszkodzenia mienia oraz obrażeń ciała,

– spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu,

– naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było uszkodzenie mienia lub naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni.

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym – 2 pkt.

Czytaj więcej

Najdłuższy tunel w Polsce z odcinkowym pomiarem prędkości

Podwyżka mandatów to dopiero połowa zmian jakie zaszły. Usunięto możliwość redukcji punktów karnych dzięki odbyciu odpowiedniego szkolenia. Ponadto punkty karne kasować się będą po dwóch latach od opłacenia mandatu (a nie jego otrzymania). To co z kolei nie uległo modernizacji to obowiązujące maksymalne limity punktowe. Nadal kierowcy mogą zebrać do 20 punktów karnych w przypadku młodych kierowców (do 2 lat posiadania prawa jazdy) i do 24 dla pozostałych.

Pozostało 93% artykułu
Prawo
Koniec wizyt w urzędzie. Samochód zarejestrujesz przez internet
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Prawo
Kierowcy z kategorią prawa jazdy B z nowym uprawnieniem
Prawo
Nie płacisz alimentów? Możesz stracić prawo jazdy
Prawo
Odebrane prawo jazdy w Polsce, nie będą ważne w całej UE
Prawo
Zmiany w prawie jazdy. Seniorzy po 65 roku życia i młodzi będą mieli najtrudniej