W wykazie prac legislacyjnych pojawił się projekt rozporządzenia, który ma określać limit świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2022 roku, na rzecz obrony państwa. Z zapisów w nim zawartych wynika, że celem jest „umożliwienie w 2022 roku realizacji zadań obronnych związanych z wykorzystywaniem świadczeń rzeczowych, w ramach określonego limitu". Zgodnie z tym limit wynosi 400 nieruchomości, 716 pojazdów, 140 przyczep i 35 maszyn. Zgodnie z rozporządzeniem budynki mogą być zarekwirowane na potrzeby „organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego wykonujących zadania związane z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej”. Z kolei zajęcia samochodów i innych maszyn są wynikiem potrzeb „jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej związane z przeprowadzaniem ćwiczeń wojskowych, w tym organizowanych z zastosowaniem natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy i sprawdzaniem gotowości mobilizacyjnej oraz wykonujących zadania zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków”.

fot. AdobeStock

Na mocy obowiązujących przepisów, a dokładniej art. 61 par. 4 kodeksu postępowania administracyjnego, armia ma prawo zabrać (a raczej wcielić w szeregi) pojazd zarówno w czasie zbrojnych, jak też pokoju. Przewidziano w zapisach również takie okoliczności jak np. zwalczanie skutków klęski żywiołowej czy „sprawdzenie gotowości bojowej jednostek" (innymi słowy w ramach ćwiczeń). I nie chodzi tylko o samochody terenowe. Wcielone do wojska mogą zostać również SUVy, jak też auta ciężarowe np., z zabudową skrzyniową lub specjalną, autobusy, które nadadzą się do szybkiego przewożenia jednostek operacyjnych czy quadów. Otrzymanie wezwania do udostępnienia samochodu wiąże się z obowiązkami. Przede wszystkim właściciel po otrzymaniu pisma z decyzją o „przeznaczeniu" naszego mienia na rzecz „zabezpieczenia etatowych potrzeb mobilizacyjnych jednostki wojskowej" musi utrzymać go w należytym stanie technicznym oraz udostępnić go na żądanie wojska nawet trzy razy do roku. Celem takich działań mają być: sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych (na maksymalnie 48 godzin), ćwiczenia wojskowe lub ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji (na okres nie dłuższy niż 7 dni) oraz związku z ćwiczeniami w obronie cywilnej lub ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony (na 24 godziny).

Wezwania nie można zignorować. Właściciel pojazdu musi stawić się we wskazanym miejscu i czasie, a sam pojazd powinien być „gotowy do natychmiastowego użytku". Innymi słowy auto trzeba przekazać auto zatankowane i z odpowiednim stanem wszystkim płynów eksploatacyjnych. Pociechą w tej sprawie jest fakt, że w czasie świadczenia usług rzeczowych, właścicielowi należy się zryczałtowane wynagrodzenie oraz odszkodowanie za ewentualne straty.