Nowe wymagania związane ze szkoleniem kierowców mają zostać wprowadzone wraz z nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami. W świetle projektu tego dokumentu, ma pojawić się możliwość odbywania szkolenia w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami w formie kursu rozszerzonego z osoba towarzyszącą np. opiekunem prawnym osoby szkolonej. Nie będzie też podziału ośrodków szkolenia kierowców (OSK) na zwykłe i spełniające dodatkowe wymagania.

Czytaj więcej

Powstanie 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości

Nowelizacja przewiduje ponadto zmniejszenie częstotliwości odbywania warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów, wykładowców czy egzaminatorów. Na to miejsce ma zostać wprowadzony obowiązek odbywania warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów techniki jazdy. Resort chce w czwartej klasie szkoły podstawowej wprowadzić nowy obowiązkowy przedmiot „wychowanie komunikacyjne”. Jest też plan utajnienia pytań egzaminacyjnych oraz wprowadzenie obowiązku odbycia kursu dokształcającego dla wszystkich młodych kierowców, którzy popełnili dwa wykroczenia w ruchu drogowym w okresie próbnym (między 4 a 8 miesiącem). Z wykazu prac legislacyjnych wynika, że rząd ma przyjąć projekt nowelizacji ustawy w czwartym kwartale 2022 roku.