Francuska gazeta „Le Monde” dotarła do wewnętrznej korespondencji PSA, w której koncern rozważa sprzedaż czterech części centrum rozwoju – napęd, inżynieria pojazdów, oprzyrządowanie i technologia malowania. Koszt transakcji oszacowano na 500 mln euro. W cytowanym dokumencie napisano, że PSA „chce w dużym stopniu amputować centrum badawczo-rozwojowe swojej niemieckiej filii”. Skontaktowano się już nawet z trzema francuskimi (Altran, Akka, Segula) i jedną niemiecką (Bertrandt) firmą świadczącą usługi technologiczno – inżynieryjne w celu znalezienia możliwego zainteresowania zakupem. Najbardziej zaawansowane rozmowy są prowadzone z firmą Altran.

""

Biuro badawczo rozwojowe, w którym pracuje 4000 osób znajduje się w niemieckim Russelsheim.

moto.rp.pl

Proces przejęcia możliwy jest nawet w tym roku. Tym samym zagrożone są 3980 stanowiska pracy. PSA podało jako powód rozpoczęcia rozmów sprzedaży spadek liczby zamówień marki Opel. Żeby uatrakcyjnić ofertę francuski koncern wobec nowego nabywcy obiecał realizację własnych zamówień poprzez wystawione na sprzedaż biuro konstrukcyjne.

ZOBACZ TAKŻE: Opel RAK: 90 lat rekordu prędkości samochodem rakietowym

""

Przerobiona przez Opla, pokolorowana czarno-biała fotografia

moto.rp.pl