Polska przed dużym wyzwaniem. Trzy lata na podniesienie mocy ładowania stacji

Do końca 2025 roku łączna moc ogólnodostępnych stacji ładowania zainstalowanych w Polsce powinna wzrosnąć niemal 5-krotnie – tak wynika z przyjętego przez Radę unii Europejskiej rozporządzenia AFIR. Nie będzie jednak to możliwe bez zmian prawnych.

Publikacja: 05.08.2023 15:13

Polska przed dużym wyzwaniem. Trzy lata na podniesienie mocy ładowania stacji

Foto: AdobeStock

Przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej kolejnego rozporządzenia z pakietu „Fit for 55” (Regulation for the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure – AFIR), które zastąpi Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, oznacza koniec kolejnego procesu legislacyjnego rozpoczętego w lipcu 2021 roku. Nowe rozporządzenie zostanie opublikowane jesienią w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie dwudziestego dnia po publikacji. Przepisy zaczną obowiązywać sześć miesięcy po wejściu w życie tj. w pierwszej połowie 2024 roku. Ich wdrożenie bez wątpienia będzie wyzwaniem dla Polski. – AFIR nakłada na każde państwo członkowskie bardzo ambitne wymagania, z których kluczowym jest obowiązek wzrostu łącznej mocy ogólnodostępnych stacji ładowania na każdy nowo zarejestrowany samochód całkowicie elektryczny (o 1,3 kW) oraz każdą nowo zarejestrowaną hybrydę typu plug-in (o 0,8 kW) – tłumaczy Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

AFIR zakłada również obowiązek rozbudowy infrastruktury ładowania wzdłuż sieci TEN-T. W sieci bazowej TEN-T do 2025 roku co 60 km, na każdym kierunku podróży, mają być rozmieszczone ogólnodostępne strefy ładowania dla samochodów osobowych i dostawczych o mocy co najmniej 400 kW. Dwa lata później (2027 r.) moc w takich miejscach ma być podniesiona co najmniej do 600 kW. – Założenia rozporządzenia obejmują m.in. wymóg pokrycia do końca 2025 r. co najmniej 15% długości sieci bazowej TEN-T (na każdym kierunku podróży) strefami ładowania dla eHDV o mocy co najmniej 1,4 MW każda. Do końca 2027 i 2030 r. wymogi w tym zakresie mają zostać odpowiednio podniesione. Analogiczne obowiązki obejmą sieć kompleksową TEN-T (z odpowiednio mniejszymi wymaganiami na lata 2027 oraz 2030) – mówi Jan Wiśniewski, Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Czytaj więcej

Tesla zakończyła projekt taniej Tesli. Model 2 ma kosztować poniżej 100 tys. zł

Mają się również pojawić ułatwienia płatności za ładowanie. Po 6 miesiącach od wejścia w życie rozporządzenia, operatorzy mają zapewnić użytkownikom płatność „ad hoc” przez co najmniej czytnik kart płatniczych, urządzenia do płatności bezdotykowych lub urządzenia korzystające z Internetu i umożliwiające bezpieczne płatności np. przez kod QR. Dodatkowo, wszystkie takie punkty będą musiały być podłączone cyfrowo i zapewniać możliwości inteligentnego ładowania, a ceny za ładowanie mają być łatwo dostępne. Rozporządzenie nakłada także na każde państwo członkowskie obowiązek przygotowania i przedstawienia Komisji Europejskiej do 2025 roku propozycji krajowych ram polityki w zakresie rozwoju rynku w odniesieniu do paliw alternatywnych w sektorze transportu i rozwoju właściwej infrastruktury. To wiąże się też z założeniem AFIR odnośnie stacji wodorowych, które mają być rozmieszczone wzdłuż sieci TEN-T co 200 km do końca 2030 roku oraz przy każdym węźle miejskim. Spełnienie wymagań narzuconych przez AFIR wymagać będzie zmian systemowych. Wśród najważniejszych wymienia m.in.:

– ułatwienie pozyskiwania przez OSD (operator systemu dystrybucyjnego) praw do terenów, na których realizowane mają być inwestycje sieciowe dotyczące elektromobilności (analogiczne do przepisów dotyczących sieci szerokopasmowej czy sieci lokalizowanych na terenie pasów drogowych),
– określenie istotnych elementów umowy o przyłączenie (w tym nieprzekraczalnego, ustawowego terminu realizacji umowy przez OSD wraz z określeniem kar umownych za jego niedotrzymanie),
– rozszerzenie aktualnej regulacji prawa energetycznego dotyczącej obowiązku budowy sieci, zgodnie z którym OSD będą odpowiedzialni za budowę sieci i przyłącza do granicy nieruchomości, na której ma być wybudowana infrastruktura ładowania,
– uprawnienie podmiotu, ubiegającego się o przyłączenie do sieci ogólnodostępnej stacji ładowania, wyboru poziomu napięcia, na którym będzie odbywać się dostarczanie energii elektrycznej,
– umożliwienie podmiotom zarządzającymi MOP wiążącego żądania, aby OSD nabyli od nich elementy sieci będące ich własnością, w szczególności stacje transformatorowe, służące do zasilania obiektów zlokalizowanych na takich miejscach, bez względu na termin, w którym je wybudowano.

Obecnie średni czas trwania procesu inwestycyjnego przy przyłączu na niskim napięciu wynosi 26 miesięcy, a na średnim napięciu 32 miesiące. To zdecydowanie za długo by spełnić nałożone wymagania przez AFIR.

Czytaj więcej

Volvo C40 Recharge: Elektrycznie i stylowo
Na prąd
Volvo doczeka się vana. Skonstruuje go wspólnie z Renault
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Na prąd
AFIR - to może być jedno z większych motoryzacyjnych wyzwań dla Polski
Na prąd
Chiny dotują 99 proc. swoich spółek giełdowych. Marki motoryzacyjne na czele
Na prąd
Xiaomi SU7 stał się hitem, ale na każdym egzemplarzu firma traci ok. 40 tys. zł
Na prąd
Taniej Tesli nie będzie. Elon Musk chce skupić się na Robotaxi