W Polsce w zeszłym roku użytkownicy dróg (kierujący, piesi, pasażerowie) będący pod działaniem alkoholu uczestniczyli w 2 248 wypadkach drogowych (10,5 proc. ogółu wypadków), śmierć w nich poniosło 268 osób (14,1 proc. ogółu zabitych). Kierowcy pod wpływem alkoholu są wielokrotnie bardziej narażeni na śmiertelne wypadki niż trzeźwi. Badania pokazują, że nawet najmniejsza ilość alkoholu we krwi ma negatywny wpływ na kierowcę, wydłuża czas reakcji, utrudnia podzielność uwagi czy możliwość obserwacji sytuacji na drodze. Konsekwencją jest również większa skłonność do ryzykownych zachowań. Najczęściej jest to nadmierna prędkość i niebezpieczne manewry.

Czytaj więcej

Teraz sprawdzisz historię auta po numerze rejestracyjnym

Karać, edukować, egzekwować

Jak zapobiegać? Jako najbardziej skuteczną uznaje się kombinację kilku elementów, np. egzekwowanie przepisów (nieuchronność kary) w połączeniu z kampaniami edukacyjnymi, wsparcie psychologiczne wraz z technologią, która ostrzega/interweniuje, gdy dochodzi do krytycznych zachowań. Bardzo ważna dla kierowców podróżujących w ramach pracy jest kultura bezpieczeństwa w firmie. W przypadku kierującego pod wpływem alkoholu, który nie podróżuje sam, bardzo ważne jest zachowanie pasażerów. Presja ze strony pasażera lub grupy podróżujących osób może mieć kluczowy wpływ na decyzje kierującego. Pozytywny, gdy powstrzyma taką osobę przed prowadzeniem pojazdu lub negatywny, gdy do tego zachęca. Szczególnie w przypadku młodych osób taka negatywna presja może być trudna do odparcia, ale wtedy trzeba pamiętać, że ewentualna decyzja może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia, własnego lub innych ludzi.

Pijanego na drodze najczęściej spotkasz w weekend pomiędzy 16.00 a 22.00

W Polsce najwięcej wypadków z udziałem użytkowników dróg będących pod działaniem alkoholu ma miejsce w soboty i niedziele między godziną 16.00 a 22.00. W raporcie przedstawiono także przeprowadzone w latach 2021-2022 pomiary drogowe jazdy pod wpływem alkoholu wśród losowo zatrzymanych kierowców w 8 krajach europejskich (Belgia, Grecja, Irlandia, Łotwa, Luksemburg, Holandia, Polska i Portugalia), które wskazują, że we wszystkich tych krajach ponad 97 proc. kierowców prowadzi samochód w granicach ustawowego limitu stężenia alkoholu we krwi, przy czym najwyższe odsetki odnotowano w Polsce (99,7 proc.) i Portugalii (99,2 proc.). Według danych Policji w Polsce w 2022 roku badaniu na zawartość alkoholu poddano 12 453 495 kierujących. To oznacza, że liczba kontroli trzeźwości w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 4 181 250.

Czytaj więcej

Cena elektrycznego Citroena wywoła sporo zamieszania. Kosztuje tyle co Dacia Spring