W Rudzie Śląskiej na DTŚ uruchomiono nowy fotoradar. Jego postawienie było zasadne, gdyż z analiz wynikało, że ten odcinek drogi wojewódzkiej 902 był wyjątkowo narażony na zdarzenia drogowe. Od 2018 roku doszło tam do 73 kolizji i 9 wypadków, w których poszkodowanych było 11 osób.

Czytaj więcej

E-Toll po kwartale: ponad 700 mandatów za łączną kwotę 358 tys. zł

W 75 procentach przypadków powodem zdarzeń drogowych było niedostosowanie prędkości do warunków drogowych. Z tego względu postanowiono zamontować tam fotoradar. Z doświadczeń Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wynika, że w miejscach objętych nadzorem dochodzi do uspokojenia ruchu i wyhamowania prędkości. Zmniejsza się również liczba wypadków i kolizji. Jak na razie kierowcy jeszcze nie przyzwyczaili się do nowej kontroli prędkości jazdy. W przeciągu trzech dni od uruchomienia fotoradaru, wykonał on 360 zdjęć. Transakcję zakupu urządzenia pomiarowego sfinansowało miasto Ruda Śląska. Po instalacji przekazało je Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Czytaj więcej

Wysokie kary za przekroczenie prędkości. Jeździmy ostrożniej