Recykling nawierzchni asfaltowych jest od lat bardzo powszechnie stosowany w Stanach Zjednoczonych oraz w krajach Europy Zachodniej. Z uwagi na wymogi środowiskowe, konieczność oszczędzania zasobów naturalnych i ekonomię, technologia ta jest coraz bardziej powszechna również na Wschodzie Europy. Nawierzchnie wykonane z materiałów z recyklingu – dzięki użyciu specjalnych asfaltów „odmładzających” – nie ustępują drogom wybudowanym z nowych materiałów. Ponadto ślad węglowy takich nawierzchni jest dużo mniejszy niż powstałych z nowych materiałów budowlanych.

W ramach projektu „Asfalty do recyklingu” specjaliści spółki Lotos Asfalt i naukowcy z Politechniki Warszawskiej chcą opracować technologię nowego lepiszcza asfaltowego poprzez aplikację specjalnych dodatków wyselekcjonowanych w ramach badań. Taki asfalt nada właściwości odświeżających, poprawiających parametry starego lepiszcza z recyklingu oraz umożliwiających uzyskanie wymaganej jakości mieszanek mineralno-asfaltowych, wyprodukowanych ze zwiększoną ilością materiałów pochodzących z recyklingu remontowanych nawierzchni asfaltowych. Zakończenie projektu planowane na 2023 rok. Jest on w 100 proc. finansowany przez spółkę Lotos Asfalt.

fot. AdobeStock

Wymiana warstwy ścieralnej, którą wykonuje się co 12-15 lat, wygeneruje dla 10 km odcinka autostrady 150 tys. ton granulatu asfaltowego. Zdaniem naukowców, trzeba doprowadzić do sytuacji, by dobrej jakości materiał pochodzący z obecnych inwestycji w 100 proc. był wykorzystywany w budowie i remontach nowych nawierzchni asfaltowych. – Projekt przewiduje zastosowanie do nowej warstwy aż 30 proc. materiału z rozbiórki i remontów starych nawierzchni w popularnej w Polsce metodzie dozowania granulatu asfaltowego bezpośrednio do mieszalnika ”na zimno”. Jest to poważne wyzwanie i duży krok w kierunku Zielonego Ładu, ponieważ obecnie powszechnie stosuje się około 10 proc. materiału z recyklingu – mówi prof. Jan Król z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.