Docelowo trasa S11 będzie miała 580 km i połączy Górny Śląsk z Poznaniem i Pomorzem Zachodnim. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nowa droga ma zapewnić przejazd z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie w około 5 godzin. Dyrekcja w ramach prac nad S11, która została przyjęta do zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), ogłosiła przetarg na wykonanie koncepcji programowej dla fragmentu od Radzionków do Piekary Śląskie.

Czytaj więcej

Kilometrowe korki na A2. Wszystko przez budowę trzeciego pasa

Droga S11 ułatwi dojazd ze Śląska nad morze

Trasa docelowo będzie przebiegać według wariantu opracowanego na etapie studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Jej podział został zaplanowany na odcinki od granicy woj. opolskiego i śląskiego do granicy powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego, od granicy powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego do węzła Radzionków oraz od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie. Równolegle procedowane są wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. GDDKiA wystąpiła o nie w zeszłym roku, a zakończenie okresu ofertowania kończy się 8 sierpnia br.

Czytaj więcej

Na tych autostradach zamontowane są odcinkowe pomiary prędkości