Odcinkowy pomiar prędkości rozpoczął swoją oficjalną pracę i tym samym zakończył się cykl testowy. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przekazało informację o przejściu z trybu testowego w tryb rejestrujący wykroczenia. Przypominamy, że dozwolona prędkość na monitorowanym odcinku to 120 km/h. Zainstalowany system ma uspokoić ruchu i wyhamować prędkość przejeżdżających w tym miejscu pojazdów. Pomiar wykonywany jest w dwóch kierunkach. Zainstalowany system odcinkowego pomiaru prędkości na odcinku A2 między węzłami Poznań Krzesiny a Poznań Komorniki jest integralną częścią systemu CANARD, zarządzanego przez Główny Inspektorat Ruchu Drogowego. System ma monitorować przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz reagować na przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości.

Czytaj więcej

Autostrada A4: nowe ceny za przejazd. GDDKiA chce cofnięcia decyzji o podwyżce

- Z naszych doświadczeń i analiz wynika, że obecność odcinkowych pomiarów prędkości, realnie wpływa na podniesienie stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Następuje zmiana zachowania kierujących pojazdami, uspokojenie ruchu, wyhamowanie prędkości, a w konsekwencji spada liczba niebezpiecznych zdarzeń drogowych – podkreśla Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Weronika Biaduń. System wykorzystuje zaawansowane technologie pomiaru prędkości i ma umożliwić monitorowanie prędkości pojazdów na tym odcinku autostrady. Rejestracja naruszeń, ich analiza i prowadzenie czynności wyjaśniających w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami będzie realizowana przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. System działa póki co w fazie testów. W tym czasie nie nalicza kar.

Odcinkowy pomiar prędkości na A2 — tak to działa

System odcinkowego pomiaru prędkości (OPP) w Polsce działa od 2015 roku. Polega na mierzeniu średniej prędkości przejazdu na odcinku zwykle kilku kilometrów i skutecznie dyscyplinuje kierowców. Pierwsza bramownica za pomocą kamer rejestruje samochód wraz z numerami rejestracyjnymi oraz zapisuje dokładną godzinę przejazdu. Druga bramownica działa dokładnie tak samo. Dzięki zmierzonemu czasowi przejazdu konkretnego odcinka można drogi można precyzyjnie wyliczyć średnią prędkość i w przypadku przekroczenia ograniczenia nałożyć na kierowcę mandat. Odcinkowe pomiary prędkości działają przez całą dobę i warunki pogodowe zwykle nie mają wpływu na ich działanie, ponieważ przy ograniczonej widoczności kamery rejestrują obraz za pomocą podczerwieni. Jeśli kierowca nie naruszył przepisów na monitorowanym odcinku drogi zapis kamer jest usuwany. Przekroczenie dopuszczalnego limitu o 10 km/h lub mniej nie jest rejestrowane. W Polsce odcinkowy pomiaru prędkości jest oznaczany dedykowanymi znakami informacyjnymi D-51a i D-51b (automatyczna kontrola średniej prędkości).