12,5-kilometrowy odcinek trasy S17 ma przebiegać nowym śladem od planowanego węzła Zamość Wschód na skrzyżowaniu z DK74 w Jarosławcu, a zakończyć się za Wólką Łabuńską. Zgodnie z zawartą umową wykonawca drogi w okresie 10 miesięcy od podpisania dokumentów opracował wniosek o decyzję ZRID. Wydana przez wojewodę decyzja określi granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej. Niezależni biegli, wytypowani przez Wojewodę Lubelskiego, oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą odszkodowań wypłacanych przez GDDKiA.

Czytaj więcej

Protesty społeczne mogą zablokować budowę drogi S5

Prace ruszą w przyszłym roku

Uzyskanie ZRID oznacza możliwość rozpoczęcia prac po wcześniejszym przekazaniu placu budowy. Zgodnie z informacjami podanymi przez Budimex, będzie to możliwe w I połowie 2024 roku. Zakres prac poza wybudowaniem drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym – po dwa pasy w każdą ze stron – wraz z pasami awaryjnymi, zbudowane zostaną obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego. Ponadto przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. W planach jest też wybudowanie dwóch węzłów drogowych, mostu oraz dziewięciu wiaduktów.

Czytaj więcej

Nowy Mercedes CLE Coupe: Krok do tyłu, dla klientów wiernych tradycji