Pierwsze podejście zbudowania obwodnicy Giżycka Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uznała za nieważne, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Nowa obwodnica Giżycka ma być drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2x2 i nośności 11,5 tony na oś. Zakres inwestycji obejmie rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, budowę dodatkowych jezdni obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych.

Czytaj więcej

Unia Europejska przyznała 629 mln zł na budowę drogi S7 do Krakowa

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu realizacji robót już nie. Istniejąca obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa ma być kontynuacją zakończonej w 2021 roku inwestycji obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu DK59 z ulicą Świderską wraz z rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km. Planowana inwestycja obejmie kolejne 1,5 km DK59 od wyżej wymienionego ronda w kierunku Wilkas. Najniższą cenę zbudowania obwodnicy Giżycka za kwotę 109,4 mln zł zaproponowała firma Unibep z Bielska Podlaskiego, najwyższą 137,3 mln zł, firma Trakcja z Warszawy.

Czytaj więcej

Mitsubishi ASX: Nowy, ale dobrze znany crossover