23 listopada na obwodnicy Warszawy, stanowiącej fragment ekspresowej trasy S8 do użytku został oddany system odcinkowego pomiaru prędkości, składający się z 30 kamer czuwających nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. Po dwóch tygodniach od jego włączenia zarejestrowano 6072 wykroczeń. Na odcinku Warszawa Zachodnia – Blizne Łaszczyńskiego -1599 przypadków, w przeciwnym kierunku 1896. Na odcinku Warszawa – Marki 1085, natomiast w przeciwnym kierunku 1492.

Czytaj więcej

Tunel pod Ursynowem będzie otwarty na gwiazdkę

Monika Niżniak, rzęczniczka GITD, podała, że na kontrolowanych odcinkach przekroczenia prędkości z przedziału 11-20 km/h stanowią one 61 proc. wszystkich zarejestrowanych naruszeń przepisów. Nie zabrakło również kierowców z ciężką nogą. Urządzenia pomiarowe zarejestrowały 60 przepadków wykroczeń o ponad 50 km/h. Warto dodać, że limit na tych fragmentach to 120 km/h dla samochodów osobowych i 80 km/h dla ciężarowych. Odcinkowy pomiar prędkości umieszczony jest między ul. Łabiszyńską w Warszawie a ul. Szpitalną w Markach oraz między węzłem Warszawa Zachód a miejscowością Blizne Łaszczyńskiego. Koszt instalacji to niemal cztery miliony złotych.