Emisja CO2 nowych samochodów w Europie spadła po raz pierwszy od wielu lat. Jak donosi stowarzyszenie producentów ACEA, średnia UE w 2020 r. wyniosła 108,2 g/km. To około 12 procent mniej niż rok wcześniej. Zatrzymało to wzrost emisji, który trwał od 2016 roku. Według stowarzyszenia od 2010 r. emisje CO2 spadły łącznie o 22,4 proc. Zdecydowanie największa obniżka miała miejsce w latach 2019-2020. Wszystko za sprawą nowych regulacji i kar za przekroczenie wartości granicznych dla floty CO2 oraz po części to również efekt koronawirusa, a co za tym idzie mniejszej ilości wyjazdów.

Łącznie około 2 miliony nowych samochodów ze standardową emisją CO2 w 2020 r. było poniżej limitu 95 gramów. To prawie dwa razy więcej niż w roku poprzednim. Liczba samochodów z emisją ponad 130 g/km zmniejszyła się w tym samym okresie o połowę do prawie 1,9 miliona pojazdów.